Sposób załatwiania spraw

Zasady funkcjonowania sekretariatu szkoły

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Ponadto sekretariat wykonuje:


Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 14.02.2017
Podpisał: Iwona Smolińska
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 1682
30.11.2022 // grabski.home.pl/bip2016