Samorząd Uczniowski

W roku szkolnym 2016/2017 nauka odbywa się w 20 oddziałach, do których uczęszcza 513 uczniów.


Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Reprezentantami ogółu uczniów w szkole są organy samorządu uczniowskiego:


Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, statut Szkoły oraz regulamin samorządu uczniowskiego. 


Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 14.02.2017
Podpisał: Iwona Smolińska
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 2072
22.09.2023 // grabski.home.pl/bip2016