Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno


Konto w Bank Pekao Nr 15 1240 3190 1111 0011 0346 7840

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w roku szkolnym 2023/2024:

Pani Julia Gajewska - Przewodniczący Rady Rodziców
Pan Janusz Osowski - Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
Pani Anna Czerwińska - Sekretarz Rady Rodziców
Pani Dorota Pawłowska - Członek Rady Rodziców
Pan Marcin Mazur - Członek Rady Rodziców


Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
w roku szkolnym 2023/2024:

Pani Alicja Kłys - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pani Agnieszka Zajączkowska - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pani Ewa Bagrowska - Członek Komisji Rewizyjnej

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.


Opublikował: Krzysztof Pawłowski
Publikacja dnia: 22.09.2023
Podpisał: Magdalena Żabińska
Dokument z dnia: 15.03.2021
Dokument oglądany razy: 3229
18.07.2024 // grabski.home.pl/bip2016