Podejmując naukę w zawodzie technik reklamy, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • wykonywania przekazu reklamowego
 • zarządzania kampanią reklamową

Będziesz umiał:

 • przygotować ofertę produktów i usług reklamowych
 • zorganizować i prowadzić  sprzedaż usług reklamowych
 • tworzyć przekaz reklamowy
 • obsługiwać urządzenia oraz programy komputerowe wykorzystywane do tworzenia różnych produktów reklamowych
 • stosować techniki kreatywne, przepisy prawa, normy etyczne w reklamie
 • projektować i przygotować środki reklamowe
 • stworzyć plan medialny
 • zbadać skuteczność reklamy
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Adobe Photoshop CS 4 PL, ABBY FineReader, QuarkX Press 8.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług reklamowych
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych polskich i zagranicznych zajmujących się organizacją reklamy, promocją i public relations.

Wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji reklamy umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE. 

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • matematyka
 • informatyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski