W naszej szkole działa uczniowska grupa komputerowa „EFEKT” - Mała Poligrafia Szkolna. Powstała ona w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie w listopadzie 1996 r. Jej zadaniem jest poligraficzna działalność usługowa, celem zaś rozwijanie zainteresowań i umiejętności młodzieży.

Pomysłodawcami utworzenia „EFEKTU” zainteresowani byli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Od początku istnienia tej grupy działalność cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży – pozwalała uczniom na ciekawe spędzanie czasu, a jednocześnie rozwijała ich umiejętności poligraficzne i ekonomiczne oraz była uzupełnieniem zajęć z przedmiotów zawodowych objętych szkolnym programem nauczania.

Podczas piętnastu już lat działalności grupa ta zgromadziła na swoim koncie liczne osiągnięcia nie tylko na szczeblu szkolnym. 27 kwietnia 1998 roku grupa komputerowa „EFEKT” zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Moja szkoła – szkołą przedsiębiorczości”, organizowanym przez Łódzką Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (w edycji tej wzięły udział 123 szkoły z całej Polski, spośród nich do ścisłego finału zakwalifikowało się 18 projektów). Za projekt „EFEKT” – Mała Poligrafia Szkolna otrzymała III miejsce i nagrodę 10 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego). Swoje osiągnięcia grupa komputerowa „EFEKT” prezentowała także podczas II Międzynarodowych Targów Firm Symulacyjnych w Cieszynie.

Młodzież, należąca do tej grupy, doskonali swoje umiejętności w zakresie obsługi programów graficznych. Dodatkowym walorem jest możliwość wykorzystania do prac poligraficznych zasobów sieci Internet (od 2002 roku w szkole istnieje Centrum Informacji Medialnej). Członkowie Grupy Komputerowej „EFEKT” – Mała Poligrafia Szkolna, poza regularnymi spotkaniami poświęconymi poszerzaniu wiedzy i umiejętności informatycznych wykonują prace na rzecz szkoły:

  •  skład i wydruk dokumentacji szkoły;
  •  opracowanie szkolnych blankietów firmowych;
  •  projektowanie i wydruk dyplomów i listów pochwalnych;
  •  opracowanie i wydruk materiałów pomocniczych;
  •  zaprojektowanie i wykonanie identyfikatorów szkolnych;
  •  bindowanie i laminowanie dokumentów;

Ponadto członkowie Grupy Komputerowej „EFEKT” – Mała Poligrafia Szkolna obsługują pod względem poligraficznym szkolne uroczystości np.: Zjazd Dyrektorów Szkół Zrzeszonych, Sympozjum Samorządów Szkolnych, Zjazd Absolwentów Szkoły, Święto Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Otwartych Drzwi, uroczystość zakończenia roku szkolnego i inne.