Nasza szkoła zawsze przywiązywała dużą wagę do wartości patriotycznych, dlatego też aktywnie  włączyliśmy się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ten sposób wychodzimy naprzeciw inicjatywie Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy oraz realizujemy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok szkolny 2017/2018 "Rokiem dla Niepodległej".

Wszystkim tym uroczystościom i przedsięwzięciom patronuje dyrektor naszej szkoły pan Wojciech Banasiak.
Poniżej prezentujemy inicjatywy podjęte w listopadzie 2017 r., a zaplanowane do listopada 2018 r.

Początek roku jest zawsze okazją do podsumowań. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy całe społeczeństwo  obchodziło stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa ta została zainaugurowana przez ministerstwo edukacji narodowej, które ogłosiło 2017 Rokiem dla Niepodległej i rozszerzona przez prezydenta RP, który zachęcał do uczczenia tego niezwykłego wydarzenia, jakim było odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. Nasza szkoła odpowiedziała na te wezwania podejmując szereg działań, których celem było poznanie historii kraju i naszego miasta, wydarzeń i bohaterów oraz dzieł literackich, w których istotnym motywem jest patriotyzm. To był czas poszukiwań i odkryć, zarówno w sferze faktów historycznych jak i dokonań artystycznych.

Zainaugurowaliśmy obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości koncertem galowym XX Festiwalu Pieśni i Piosenek Patriotycznych ,,Głos Ojczyzny”, którego mottem były słowa Leopolda Staffa ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!”. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również młodzież gimnazjalna. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, a na widowni Kutnowskiego Domu Kultury zasiedli przedstawiciele lokalnych władz, uczniowie i nauczyciele ,,Grabskiego” oraz mieszkańcy naszego miasta.

Szanowny Panie, 

dziękujemy za przesłanie do Kuratorium Oświaty w Łodzi płyty z multimedialną dokumentacją szkolnych wydarzeń
związanych z setną rocznicą odzyskania  przez Polskę niepodległości. 
Dziękujemy przede wszystkim za zorganizowanie tych wydarzeń,
będących ciekawymi lekcjami historii dla uczniów i całej szkolnej społeczności. 


Z wyrazami szacunku, 

Marcin Markowski 
Inspektor 
Wydział Organizacyjny 
Kuratorium Oświaty w Łodzi 

9 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - "Rekord dla Niepodległej". O godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunek: pani Agnieszki Sędkowskiej oraz pani Sylwii Kubiak  młodzież miała na sobie stroje w kolorach białych lub czerwonych i tworzyła żywą flagę narodową.

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak w obecności przedstawicieli biura poselskiego posła Tadeusza Woźniaka, wraz z Samorządem Uczniowskim i delegacjami klas posadził Dąb Niepodległości.

Cały mijający tydzień można nazwać  patriotycznym, bo pamięć o historii była w nim szczególnie kultywowana. W środę odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej” oraz sesja zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie, w której uczestniczyła grupa uczniów z naszej szkoły. Prelekcję na temat kutnowskiego lekarza i społecznika Antoniego Troczewskiego- działającego w Kutnie na rzecz odradzającego się państwa-  wygłosili: pani Teresa Mosingiewicz i pan doktor Jacek Saramonowicz.

Radiowęzeł przez cały tydzień emitował patriotyczne piosenki z różnych okresów historii Polski.

Historia Polski jest dramatyczna, trudna i piękna. Setna rocznica odzyskania niepodległości sprzyja zadumie nad przeszłością, ale też skłania do podejmowania działań, które wpisują się w jej upamiętnianie. 

7 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej”, w którym udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego oraz zaproszona  do współpracy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. 

Organizatorzy postanowili pieśniami i piosenkami opowiedzieć sto lat niepodległości Polski. Mottem wydarzenia stały się słowa jednego z architektów niepodległości, premiera Ignacego Paderewskiego: ,, Nie zginie Polska! Nie zginie. Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla Was, dla nas i dla całej ludzkości”. Patronat nad koncertem objął Starosta Kutnowski- pan Krzysztof Debich i portal E-Kutno. Na widowni zasiedli nauczyciele i uczniowie ZS nr 3 i SOSW nr 2 oraz rodzice i mieszkańcy naszego miasta. Wśród zaproszonych gości byli: pan Krzysztof Debich- Starosta Kutnowski, pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kutnowskiego, pani Irena Maria Lesiak- dyrektor Delegatury w Skierniewicach Łódzkiego Kuratorium Oświaty, pani Iwona Kaca- dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Marzena Kurpiewska- dyrektor SOSW nr2, pani Kinga Szczepanik- wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego, pan Jacek Gałka- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski- dziekan parafii  św. Wawrzyńca, pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk- przewodnicząca nauczycielskiej "Solidarności" i pan Mariusz Kozarski- prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego  ZNP oraz pani Ewa Witkowska- przewodnicząca Rady Rodziców. 

photo