Podejmując naukę w zawodzie technik handlowiec,  zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • prowadzenia sprzedaży
 • prowadzenia działań handlowych

 Będziesz umiał:

 • wykonywać prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
 • przyjmować dostawy oraz przygotowywać towary do sprzedaży
 • planować działania sprzedażowe i monitorować ich efekty
 • organizować i prowadzić działania handlowe
 • aktywnie komunikować się z klientem biznesowym
 • prowadzić działania reklamowe i marketingowe
 • stosować przepisy dotyczące działalności handlowej oraz prawa pracy
 • sporządzać dokumentację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa handlowego
 • obsługiwać urządzenia oraz programy komputerowe wykorzystywane w pracy handlowca
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy księgowe, ekonomiczno-finansowe, kadrowo-płacowe, magazynowo -sprzedażowe, kancelaryjne i kalkulacyjne (np. InsERT GT)

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu handlu i marketingu

Wiadomości i umiejętności z zakresu handlu i marketingu umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • geografia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, język angielski