Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

Konto w Bank Pekao Nr  15 1240 3190 1111 0011 0346 7840

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego lub w sekretariacie szkoły.
W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 


Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.

Informacja o programie Sportowe Talenty

ulotka 1ulotka2

bezpieczne ferie