photo fb    photo

W ramach III pikniku "Brawo Grabski" oraz obchodów 90 -lecia powstania szkoły odbył się konkurs wiedzy o naszym patronie  pt.: Władysław Grabski i jego czasy.

Wzięły w nim udział wszystkie pierwsze i drugie klasy reprezentowane przez trzyosobowe zespoły. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące zarówno życia prywatnego, jak i działalności politycznej oraz naukowej ministra skarbu oraz dwukrotnego premiera. Na uczestników czekało ponad 100 pytań dotyczących postaci Władysława Grabskiego! Po bardzo zaciętej walce wygrali  przedstawiciele klasy I TL:  Błażej Kuźmiński,  Piotr Wiśniewski, Jakub Zachmac, drugie miejsce zajęła klasa II TP: Maciej Bajerski, Mateusz Jagodzki,  Konrad Włodarczyk, a trzecie klasa I TE w składzie: Michalina Sobolewska, Daria Wronkowska i Oliwia Ossowska.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: dr Piotr Stasiak – Muzeum Regionalne w Kutnie, p. Iwona Smolińska – dyrektor w Zespole Szkól nr 3 w Kutnie oraz nauczyciele historii: p. Grzegorz Jaskułowski  i p. Piotr Bielicki, który był nie tylko pomysłodawcą, ale także prowadzącym zmagania konkursowe.

Atrakcyjne nagrody -  książki o tematyce historycznej oraz kupony na pizzę ufundowane zostały przez Dyrektora  Zespołu Szkół Nr 3 - p. Wojciecha Banasiaka.

 

 

Podczas III pikniku "Brawo Grabski" w Zespole Szkół nr 3 w Kutnie miał miejsce debiut szkolnego zespołu historyczno-tanecznego "Kontredans", który  rozpoczął swoją działalność w październiku 2021 roku pod kierunkiem nauczyciela historii – p. Piotra Bielickiego. Wspaniały pokaz taneczny uświetnił obchody Jubileuszu  90-lecia istnienia szkoły.  

Nazwa zespołu nawiązuje do kontredansów, czyli  bardzo popularnych tańców w XVII-XVIII wieku. Po oficjalnym występie był też czas na wspólną zabawę i taniec z uczestnikami pikniku, oczywiście w rytmie kontredansów.

Zespół wystąpił w składzie: Natalia Drzewiecka, Aleksandra Szydłowska i Wioletta Sztorch (klasa II TE), Gabriela Sabadasz (klasa II TR), Karolina Piekarska, Aleksandra Morawska i Julia Zalewska (klasa III TRp), Tatiana Śliwińska (klasa III TEp), Wiktoria Górkiewicz i  Karolina Gruszka (klasa III TEg) oraz Kamil Majkowski i Kacper Pędzikowski (klasa II TL).

"Kontredans" to partnerska inicjatywa Muzeum Regionalnego w Kutnie i Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.

Rok 2022 to szczególny czas w kalendarzu Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego. W 1932 r. powstała Koedukacyjna Szkoła Handlowa Związku Kupiectwa Polskiego. Od tej pory kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów piszą karty historii nie tylko szkoły, ale także miasta Kutna. Handlówka, CRS, Ekonomik, a teraz „Grabski” na stałe wpisały się w tradycję szkolnictwa zawodowego naszego regionu. Z okazji Jubileuszu 90-lecia, który miał miejsce w Kutnowskim Domu Kultury, swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Wiceminister Edukacji i Nauki  pan Tomasz Rzymkowski,
 • Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pani Paulina Matysiak,
 • Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Tadeusza Woźniaka reprezentował Janusz Kołodziejski – dyrektor biura,
 • Pani Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury w Kutnie  reprezentowała Łódzkiego Kuratora Oświaty – pana Waldemara Flajszera, 
 • Pan Piotr Bartosiak – Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego – pan Marek  Ciąpała oraz radni Rady Powiatu,
 • Pani Magdalena Krupińska-Kotulska – Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego,
 • Pan Artur Gierula – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego,
 • Pan Marek Jędrzejczak- radny powiatowy,
 • Zastępca Prezydenta Miasta Kutno – pan Zbigniew Wdowiak,
 • Wójtowie  gmin:  Kutno i gmin powiatu kutnowskiego,
 • Dziekan i proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie - ks. Jerzy Swędrowski,
 • Przedstawiciele Rodziny Patrona szkoły - pani Urszula Weber-Król oraz pan Grzegorz Grabski,
 • Przewodniczący i Prezesi związków zawodowych działających w oświacie,
 • Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy – pan Robert Jaska oraz liczna reprezentacja dyrektorów szkół i członkowie stowarzyszenia, 
 • dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury, prezesi organizacji pozarządowych, pracodawcy,  darczyńcy, absolwenci,  emerytowani dyrektorzy -  pani Zofia Falborska ,  pan Zygmunt Pietrzykowski,  pan Czesław Nowak. Licznie przybyły też zaproszone media.

photo fb    photo

W Zespole Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie było dziś kolorowo i wesoło. Szkoła rozpoczęła obchody 90-lecia swojego istnienia. Jubileuszowa gala i zjazd absolwentów odbędą się w sobotę 4 czerwca, a dziś obchodzono XVII Święto Szkoły i III Piknik  BRAWO  GRABSKI, którego hasłem było „Grabski wypływa na szerokie wody”, a motywem przewodnim szanty czyli piosenki żeglarskie. 

Uroczystość otworzył pan dyrektor Wojciech Banasiak, który w swoim wystąpieniu nawiązał do Jubileuszu oraz tradycji i osiągnięć szkoły, a także życzył wszystkim miłej zabawy. 

Część artystyczną rozpoczął pokaz tańców dawnych w wykonaniu szkolnej grupy Kontredans prowadzonej przez nauczyciela historii pana Piotra Bielickiego. Uczniowie w tradycyjnych strojach mieszczańskich zaprezentowali kilka kontredansów, chętnie tańczonych nie tylko na dworach, ale również w portowych tawernach. Następnie Gabriela Sabadasz kl. II TR, Paulina Dębowska kl. III TOŚ i Angelika Andrzejewska kl. II TL zaśpiewały kilka popularnych szant. W dalszej części Pikniku zainteresowani uczyli się wiązania węzłów żeglarskich pod kierunkiem Kamila Zarzyckiego kl. III TOŚ, grali w statki, ping-ponga i gry planszowe, brali udział w zabawach sprawnościowych oraz tańczyli przy ulubionych przebojach. Mogli również skorzystać z przygotowanego poczęstunku (herbatników, jogurtu i słonych przekąsek), a strudzeni zabawą wypoczywali na leżakach w cieniu palm, wyczarowanych przez panią Monikę Kowalską, odpowiedzialną za scenografię.