21 grudnia 2022 r. w szkolnej świetlicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród w dwóch konkursach zorganizowanych przez bibliotekę szkolną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego nasza szkoła już po raz drugi jest beneficjentem.
W pierwszym z nich - Szkolnym konkursie na projekt okładki książki – jury w składzie: p. Joanna Bogusławska, p. Justyna Chrzanowska i p. Robert Wilczyński wyłoniło następujących laureatów,
którzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy:
1 m. – Patrycja Cieślik z kl. 1 TR za pracę „Spotkanie nad morzem”,
2 m. – Julia Zalewska z kl.IV TRP za pracę „Dwór cierni i róż”,
3 m. – Paulina Bartniak z kl. IV TRP za pracę „Dżuma”
oraz wyróżnienie dla Natalii Skowrońskiej z kl. IV TRP za pracę „Diuna”

W październiku br. zakupione zostały książki do szkolnej biblioteki w ramach projektu: „Narodowy  Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Po opracowaniu i wprowadzeniu ich do katalogu bibliotecznego są już dostępne do wypożyczania. Listę nowozakupionych książek można przejrzeć na stronie internetowej szkoły w zakładce Nowości książkowe w szkolnej bibliotece (link:https://m007253.molnet.mol.pl/collection/249348).

Zapraszamy do wypożyczania, wśród zakupionych tytułów także te, które zgłaszaliście w przeprowadzonej ankiecie czytelniczej.

W październiku br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, powróciliśmy do tradycyjnych wycieczek przedmiotowych do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.
Wzięli w nich udział uczniowie klas pierwszych BTL, TH/TI, TR, TP, ATL, TE. Podczas dwugodzinnych lekcji bibliotecznych zapoznali się oni ze zbiorami książkowymi, multimedialnymi oraz specjalnymi (dział regionalny), poznali oddziały wchodzące w skład placówki oraz zostali poinformowani o różnorodnej ofercie edukacyjno – kulturalnej, skierowanej zarówno do czytelników młodszych, jak i starszych.

Dwieście lat temu w Wilnie, w drukarni Józefa Zawadzkiego ukazał się I tom Poezyj Adama Mickiewicza (1822). Wydany w niewielkim (500 egz.) nakładzie zbiór wierszy podzielony został na dwie części. Pierwszą stanowił cykl 14 utworów zatytuowanych „Ballady i romanse” (Pierwiosnek, Romantyczność, Świteź, Świtezianka, Rybka, Powrót taty, Kurhanek Maryli, Do przyjaciół, To lubię, Rękawiczka, Pani Twardowska, Tukaj, Lilie, Dudarz), drugą „Wiersze różne” (Hymn do N.P.Maryi, Żeglarz, Warcaby, Przypomnienie). 

Tomik wierszy Mickiewicza określany jest jako manifest polskiego romantyzmu, zaś datę jego  publikacji przyjmuje się jako początek tej epoki w polskiej literaturze i sztuce.

Z tej okazji, 26 września br. odbyło się w bibliotece szkolnej Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W akcji czytelniczej udział wzięli uczniowie klasy II TE, IV TRp  i I TR. Utwory Mickiewicza czytały: Zuzanna Mastalerska, Daria Wronkowska, Oliwia Osowska, Michalina Sobolewska,  Katarzyna Grzegorczyk, Paulina Bartniak, Julia Zalewska. Prezentację, tematycznie związaną z poezją Mickiewicza, przygotował Kamil Majkowski z kl. III TL. Organizacja spotkania: p. Anna Janiak, p. K. Kopańska-Zimna, p. R.Wilczyński.