Rok 2023  ustanowiony został przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Związane jest to z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika - wielkiego astronoma, prawnika, dyplomaty, lekarza, doktora  prawa kanonicznego, matematyka, ekonomisty, stratega wojskowego, kartografa i filologa.

Z tej okazji w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie  zagościła wystawa  “Portrety wielkiego astronoma”. Przedstawia ona prace uczniów szkół polonijnych z całego świata, nagrodzone i wyróżnione w konkursie “Portret Mikołaja Kopernika”, zorganizowanym przez Fundację Portretu Barbary Hamilton w Londynie i  Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO).  O historii powstania wystawy, sprowadzenia jej do kraju, a także działalności pochodzącej z Sopotu malarki i portrecistki angielskiej rodziny królewskiej – p. Barbary Hamilton, opowiedziała prezes Towarzystwa im. F.Chopina Koło w Sannikach - p. Aleksandra Głowacka.

21 grudnia 2022 r. w szkolnej świetlicy odbyło się uroczyste wręczenie nagród w dwóch konkursach zorganizowanych przez bibliotekę szkolną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, którego nasza szkoła już po raz drugi jest beneficjentem.
W pierwszym z nich - Szkolnym konkursie na projekt okładki książki – jury w składzie: p. Joanna Bogusławska, p. Justyna Chrzanowska i p. Robert Wilczyński wyłoniło następujących laureatów,
którzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy:
1 m. – Patrycja Cieślik z kl. 1 TR za pracę „Spotkanie nad morzem”,
2 m. – Julia Zalewska z kl.IV TRP za pracę „Dwór cierni i róż”,
3 m. – Paulina Bartniak z kl. IV TRP za pracę „Dżuma”
oraz wyróżnienie dla Natalii Skowrońskiej z kl. IV TRP za pracę „Diuna”

W październiku br. zakupione zostały książki do szkolnej biblioteki w ramach projektu: „Narodowy  Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Po opracowaniu i wprowadzeniu ich do katalogu bibliotecznego są już dostępne do wypożyczania. Listę nowozakupionych książek można przejrzeć na stronie internetowej szkoły w zakładce Nowości książkowe w szkolnej bibliotece (link:https://m007253.molnet.mol.pl/collection/249348).

Zapraszamy do wypożyczania, wśród zakupionych tytułów także te, które zgłaszaliście w przeprowadzonej ankiecie czytelniczej.

W październiku br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, powróciliśmy do tradycyjnych wycieczek przedmiotowych do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.
Wzięli w nich udział uczniowie klas pierwszych BTL, TH/TI, TR, TP, ATL, TE. Podczas dwugodzinnych lekcji bibliotecznych zapoznali się oni ze zbiorami książkowymi, multimedialnymi oraz specjalnymi (dział regionalny), poznali oddziały wchodzące w skład placówki oraz zostali poinformowani o różnorodnej ofercie edukacyjno – kulturalnej, skierowanej zarówno do czytelników młodszych, jak i starszych.