dariusz lewinski

mgr Dariusz Lewiński
dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych,
wychowawca klasy IVTIp,
nauczyciel fizyki i chemii


 

iwona smolinska

mgr Iwona Smolińska
wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i wychowawczych,
nauczyciel przedmiotów zawodowych


female icon

mgr Maria Pływacz
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
matematyka, przedmioty zawodowe ekonomiczno-handlowe,
wychowawca klasy IV TH/TOŚ (p)