Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

Konto w Bank Pekao Nr  15 1240 3190 1111 0011 0346 7840

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego lub w sekretariacie szkoły.
W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3
im. Władysława Grabskiego w Kutnie w roku szkolnym 2022/2023:

 

Jakubowska Marzena - Przewodniczący Rady Rodziców 

Czerwińska Anna - Wiceprzewodniczący Rady Rodziców 

Sęder Monika - Sekretarz Rady Rodziców 

Dzięgielewska Marlena - Członek Rady Rodziców

Sadowska Malwina - Członek Rady Rodziców 

Zajączkowska Agnieszka - Członek Rady Rodziców 

 Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3
im. Władysława Grabskiego w Kutnie
w roku szkolnym 2022/2023:

 

Kaźmierczak Ilona - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomes Wioletta - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Pawłowska Dorota - Członek Komisji Rewizyjnej 

 


Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.