16 listopada 2023 r. klasy III TE i V TH uczestniczyły w seminarium, pt. „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”. Wykład został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi. Głównym celem seminarium było przybliżenie istotnych zagadnień w zakresie tematu wiodącego. W trakcie zajęć zostały przedstawione dwie prezentacje oraz odbyła się dyskusja panelowa wraz z możliwością zadawania pytań przez uczestników.
Prezentację, pt.: „Znaczenie kapitału społecznego dla rozwoju współczesnych społeczeństw” przestawiła dr hab. Katarzyna Zajda, profesor Uniwersytetu Łódzkiego–socjolog, kierownik Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego. Kolejną prezentację, pt.: „Kondycja kapitału społecznego Polaków” zaprezentowała dr Agnieszka Murawska - adiunkt w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Centrum Innowacji Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego. Powyższe zajęcia uatrakcyjniły proces kształcenia ekonomicznego, stały się źródłem cennej wiedzy dla przyszłych ekonomistów i handlowców. Uczniowie uświadomili sobie, że praktyka gospodarcza zasila kapitał społeczny, a równocześnie korzysta z jego różnorodnych form. Jest on niezbędny w każdym obszarze życia ludzi, choć szczególnej wartości nabiera w branży gospodarczej. W znacznym stopniu zależy od niego efektywność pracy ludzkiej, a ta z kolei jest ściśle powiązana z kapitałem materialnym.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to inicjatywa organizowana od 2008 roku w 160 państwach świata. Nasz szkoła corocznie bierze udział w spotkaniach, których celem jest rozwijanie kreatywności, promowanie przedsiębiorczych postaw, zdobywanie wiedzy z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej czy odnajdywanie się na rynku pracy.

W dniach 20.11.2023 r. – 24.11.2023 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie uczestniczyli w licznych wykładach i warsztatach:

  • „Przedsiębiorczość – projekt  na przyszłość” (prowadząca – Pani Aleksandra Konarska – doradca zawodowy PUP Kutno), klasa 2 technik ekonomista,
  • „CV i rozmowa kwalifikacyjna kluczowymi elementami przyjęcia do pracy” (wykład dr. Adama Rogala-Lewickiego z Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie), klasa 1 technik ekonomista i klasa 1 technik handlowiec,
  • „Inspiracje do pracy na własny rachunek” (prelegentka – Pani Ewa Chłopska-Wasielewska z Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego), klasa 5 technik ekonomista,
  • „Zarządzanie projektami”  (warsztaty prowadzone przez Pana Piotra Pawłowskiego    z Fundacji „Zwolnieni z teorii”), klasa 1 technik programista i 1 technik informatyk,
  • ”ABC przedsiębiorczości” (warsztaty prowadzone przez Panią Małgorzatę Katarzyńską z Młodzieżowego Centrum Kariery), klasa 4 i 5 technik ekonomista,
  • ”W świecie podatków” (wykład Pani Agaty Kosteckiej i Pani Moniki Bryśkiewicz-Rączki z  Urzędu Skarbowego w Kutnie), klasa 3 technik ekonomista.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom za poświęcony czas, inspirowanie młodzieży do przedsiębiorczych postaw i udzielenie cennych wskazówek na przyszłość.

Koordynatorami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości były: Pani Agnieszka Drapińska, Pani Agata Kraszewska, Pani Joanna Bogusławska.

Znane są wyniki szkolnych eliminacji XV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.  Do grudniowego turnieju w okręgowym etapie zakwalifikowali się: Angelika Andrzejewska, Jakub Abramczyk, Bartosz Ciechomski, Paweł Cichoński, Oliwier Pietrzak, z klasy IV TL oraz Natalia Adamska, Wiktoria Wojtczak i Konrad Pasikowski z klasy VTL.

Przed nimi miesiąc intensywnych przygotowań. Stawką drugiego etapu jest miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – a oznacza to m.in. zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach. Grono finalistów to uczniowie najpilniej poszukiwani przez potencjalnych pracodawców.

Koordynatorem XV OOL oraz nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie uczniów jest pani Agnieszka Smolarczyk.

Długie, listopadowe wieczory sprzyjają czytaniu książek. Kierując się tą zasadą w ostatnią środę  w szkolnej bibliotece miało miejsce ciekawe wydarzenie. Z inicjatywy pani dyrektor Iwony Smolińskiej, w ramach odbywającego się w szkole  od 6 lat przedsięwzięcia ,,Pora na lekturę", społeczność naszej placówki włączyła się w projekt Narodowe Czytanie powieści Elizy Orzeszkowej  pt. ,,Nad Niemnem".

Podczas spotkania uczniowie prezentowali fragmenty  wspomnianego utworu, ale również dzieła Karola Dickensa ,,David Cooperfield" w oryginale  i tłumaczeniu na język polski. Podczas spotkania uczestnicy poznali również opowieści o życiu Elizy Orzeszkowej oraz Karola Dickensa. Przedsięwzięcie przygotowane było przez panią wicedyrektor Annę Pedę, panią Emilię Szydłowską, panią Dorotę Chojnacką, panią Agnieszkę Sędkowską i pana Roberta Wilczyńskiego, a wzięli w nim udział uczniowie z klas III TOŚ, IV TP, IV TE, V TE i V TI.

Kamil Szymański z klasy III TL zakwalifikował się do etapu okręgowego II Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

26 października odbył się etap szkolny, który pisało ponad 5000 uczniów z całej Polski. Koordynatorem i opiekunem olimpiady logistycznej jest pani Agnieszka Smolarczyk.
Dobra informacja dotarła do Kamila na praktykach zawodowych w firmie Logistiko. Trzymamy kciuki za jego dalsze sukcesy.

30 października klasy IV TL i V TE wraz z wychowawczyniami p. K. Kopańską-Zimną i p. E. Kowalską uczestniczyły w spektaklu „Ostatni sen Eugenii”. Jego pomysłodawcą jest Fundacja Gra/nice, a partnerami wydarzenia - Teatr Pinokio w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Fundacja NA MARGINESIE oraz Fabryka Sztuki w Łodzi. Projekt dotyczy obozu na ul. Przemysłowej, który funkcjonował od grudnia 1942 do stycznia 1945 roku na terenie łódzkiego getta. Był przeznaczony dla dzieci, a jedną z jego pracownic była Eugenia Pol. I to właśnie tej zbrodniarki dotyczy wstrząsający spektakl „Ostatni sen Eugenii”. Oparty został o zeznania świadków – byłych podopiecznych i nieliczne ocalałe dokumenty. Podejmuje problematykę wpływu wojny na człowieka, mechanizmów pamięci, niepamięci, związku kata i ofiary. Aktorzy w niezwykle sugestywny sposób ukazali dwoistość psychiki Pol, która w swych opisach obozowej codzienności umniejszała tragiczne wydarzenia, przedstawiając dramat dzieci jako stały element wojennej rzeczywistości. Według niej sprawcami obozowych nieszczęść byli wyłącznie Niemcy, nie zaś ona volksdeutschka, ponieważ jej rolą było „niesienie pomocy i ulżenie w cierpieniach niewinnym ofiarom”.

W czwartek, 2 listopada, uczniowie naszej szkoły kwestowali na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Akcję na rzecz ratowania starych, zabytkowych nagrobków zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę nagrobków, które wymagają pilnych prac remontowych i konserwatorskich.

 

W kweście uczestniczyli uczniowie: Paulina Brzozowska, Maja Kalinowska, Wiktoria Starosta, Adrian Cyper, Szymon Szwarc, Łukasz Rybus z klasy II technik reklamy. Wyjście zorganizowała p. Aleksandra Szymańska, opieka p. Agnieszka Drapińska. Dziękujemy za udział i zaangażowanie!

Uczniowie klasy II ATL 27 października uczestniczyli  w wycieczce przedmiotowej do Centrum dystrybucji, realizacji i obsługi zamówień- Decathlon Logistic Łódź.
Centrum logistyczne firmy Decathlon ma charakter rotacyjny- magazynowanie odbywa się w trzech strefach, liczących po 10 tysięcy metrów  kwadratowych, a zastosowane zostało w nich m.in. niskie i wysokie składowanie. Dział e-commerce wyposażony został w specjalne rampy dedykowane poszczególnym regionom. To tu realizowane są wszystkie zamówienia płynące ze sklepu internetowego.