WAŻNE!

 

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół ponadgimnazjalnych obowiązuje
NABÓR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ(www.lodzkie.edu.com.pl).

 

 

JAK DOSTAĆ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY?

Jeżeli zależy Ci na nauce w naszym Technikum, załóż konto, wybierz zawody: technik ochrony środowiska, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji reklamy
jako pierwsze na swojej liście szkół! Twoje szanse na przyjęcie do naszego Technikum są wówczas zdecydowanie większe. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w naszym Zespole! Ważne! ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

Pilne! Dostarcz wydrukowany wniosek (podpisany przez Rodzica) w celu jego weryfikacji jeżeli "Grabski" jest Twoją szkołą pierwszego wyboru.

Jeżeli masz problem z założeniem konta - chętnie pomożemy - czekamy na Ciebie - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

 

WAŻNE TERMINY

* składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 1 czerwca 2016 do 22 czerwca 2016 r. do godz. 1200

* podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

4 lipca 2016 r., do godz. 1200

* wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi,
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły:

od 4 lipca 2016r., godz. 1200 do 6 lipca 2016r.

* potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 4 lipca 2016r., godz. 1200 do 11 lipca 2016r. godz. 1200

* podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym:

12 lipca 2016 r., do godz. 1200

 

GIMNAZJALISTO! DOŁĄCZ DO NAS!  Zapraszamy wszystkich,
którym zależy na:

  • bardzo dobrych wynikach na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,
  • zdobyciu rzetelnej wiedzy, która zapewni dobry start na wybranym kierunku studiów,
  • pracy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, pomocy, partnerstwa, · pracy nauczycielami z pasją, kreatywnymi i zaangażowanymi w pracę z młodzieżą, · kształceniu językowym na wysokim, europejskim poziomie,
  • aktywnym funkcjonowaniu na zmieniającym się rynku pracy.