Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie po raz kolejny został doceniony w rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" otrzymując brązową tarczę jakości. To prestiżowe zestawienie prezentuje najlepsze szkoły średnie w Polsce. W rankingu uwzględniane są wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, wyniki  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz sukcesy uczniów w olimpiadach na szczeblu centralnym.

ranking 2021

"Grabski" został wyróżniony jako jedyne technikum w powiecie kutnowskim oraz zajął 27. miejsce w województwie łódzkim. Pan dyrektor Wojciech Banasiak skomentował, że   szkoła po raz piąty osiągnęła  bardzo wysokie miejsce w zestawieniu ,,Perspektyw”.  Gratulując całej społeczności sukcesu powiedział:  "W poprzednich edycjach rankingu dwukrotnie uzyskaliśmy srebrną tarczę jakości (w latach 2015 i 2017)  i dwa razy brązową (w 2016r. i w 2019r.). Tegoroczna tarcza  wydaje się  szczególnie cenna, bo zdobyta w trudnym czasie pandemii. Wyróżnienie jest  wspólną zasługą uczniów i nauczycieli".

Warto podkreślić, że Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego ma długą tradycję kształcenia zawodowego. W przyszłym roku szkoła będzie obchodzić 90-lecie swojego istnienia.