W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych umożliwiamy Państwu kontakt z nami poprzez usługę e-Doręczenie.
e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.
Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące usługi to więcej informacji znajdziesz w zakładce o e-Doręczeniachw zakładce o e-Doręczeniach (https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/czym-sa-e-doreczenia)
Adres do e-doręczeń: AE:PL-62730-38729-DBGRH-03