Rok 2023  ustanowiony został przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Związane jest to z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika - wielkiego astronoma, prawnika, dyplomaty, lekarza, doktora  prawa kanonicznego, matematyka, ekonomisty, stratega wojskowego, kartografa i filologa.

Z tej okazji w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie  zagościła wystawa  “Portrety wielkiego astronoma”. Przedstawia ona prace uczniów szkół polonijnych z całego świata, nagrodzone i wyróżnione w konkursie “Portret Mikołaja Kopernika”, zorganizowanym przez Fundację Portretu Barbary Hamilton w Londynie i  Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO).  O historii powstania wystawy, sprowadzenia jej do kraju, a także działalności pochodzącej z Sopotu malarki i portrecistki angielskiej rodziny królewskiej – p. Barbary Hamilton, opowiedziała prezes Towarzystwa im. F.Chopina Koło w Sannikach - p. Aleksandra Głowacka.

Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja „Kopernik w rodzinnej opowieści”, przygotowana przez p. Urszulę Weber-Król, jedną z trzech osób na świecie, która ma udokumentowane związki genealogiczne z rodem wybitnego astronoma. 

Obecni na wystawie uczniowie klasy 2 Tr i 2TH, z opiekunką p. Karoliną Woźniak, usłyszeli wiele mało znanych ciekawostek z życia Mikołaja Kopernika, poznali jego linie rodowe a także zobaczyli jego autentyczne pismo. 

Wystawę “Portrety wielkiego astronoma”, dzięki uprzejmości  Towarzystwa im. F. Chopina Koło w Sannikach,  oglądać możemy w bibliotece szkolnej w godz. 8.00 – 13.00 w dniach 11- 27 października br. Zapraszamy.