Początek roku jest zawsze okazją do podsumowań. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy całe społeczeństwo  obchodziło stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa ta została zainaugurowana przez ministerstwo edukacji narodowej, które ogłosiło 2017 Rokiem dla Niepodległej i rozszerzona przez prezydenta RP, który zachęcał do uczczenia tego niezwykłego wydarzenia, jakim było odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. Nasza szkoła odpowiedziała na te wezwania podejmując szereg działań, których celem było poznanie historii kraju i naszego miasta, wydarzeń i bohaterów oraz dzieł literackich, w których istotnym motywem jest patriotyzm. To był czas poszukiwań i odkryć, zarówno w sferze faktów historycznych jak i dokonań artystycznych.

Zainaugurowaliśmy obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości koncertem galowym XX Festiwalu Pieśni i Piosenek Patriotycznych ,,Głos Ojczyzny”, którego mottem były słowa Leopolda Staffa ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!”. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również młodzież gimnazjalna. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, a na widowni Kutnowskiego Domu Kultury zasiedli przedstawiciele lokalnych władz, uczniowie i nauczyciele ,,Grabskiego” oraz mieszkańcy naszego miasta.

Kolejne wydarzenia związane były z poznawaniem  bohaterów niepodległości: doktora Antoniego Troczewskiego i Wojciecha Rychtelskiego. Uczniowie ,,Grabskiego” ruszyli ich śladem. Rozmawiali z najwybitniejszymi kutnowskimi regionalistami - panem Henrykiem Lesiakiem, panem Stanisławem Wojdeckim i panem Andrzejem Olewnikiem. Czytali czasopisma informujące o wydarzeniach w naszym mieście sprzed stu (śmierć Rychtelskiego) i dziewięćdziesięciu lat (śmierć Toczewskiego) oraz poznawali współczesne opracowania. Zwiedzili miejsca związane z życiem i działalnością doktora Troczewskiego,  byli na dworcu przy tablicy informującej o śmierci Wojciecha Rychtelskiego oraz przy grobach, gdzie pochowani są obaj bohaterowie. Wyjątkowo wzruszającym momentem okazała się wizyta
w kancelarii parafii św. Wawrzyńca, która odbyła się dzięki księdzu Piotrowi Jóźwiakowi. Uczniowie  w księgach parafialnych mogli zobaczyć akty zgonu – doktora Antoniego Toczewskiego i Wojciecha Rychtelskiego. Tu dostrzegli nieścisłości - na tablicy pamiątkowej jest informacja, że Rychtelski zginął na dworcu 11 listopada 1918 r., gdy w akcie zgonu pojawia się szpital jako miejsce śmierci i 12 listopada jako jej data.  

W naszej szkole został też zorganizowany ,,Tydzień polskiej historii i kultury”, którego głównym bohaterem był Adam Mickiewicz i współczesna recepcja jego  twórczości.
W Kutnowskim Domu Kultury zaprezentowany został montaż liryczno - muzyczny pt. ,,Pielgrzym” będący opowieścią o życiu wieszcza ilustrowaną jego utworami.

Warto przypomnieć również cykl dla maturzystów pt. ,,Pora na lekturę”. Podczas spotkań
w szkolnej bibliotece omawiane były najwybitniejsze utwory literatury polskiej, które są świadectwem piękna języka polskiego i dramatycznych dziejów narodu: ,,Dziady” Adama Mickiewicza, ,,Zemsta” Aleksandra Fredry, ,,Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, ,,Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, poezja skamandrytów.

Wraz z odzyskaniem  niepodległości Polki otrzymały prawa wyborcze. To ważne wydarzenie zostało zauważone przez społeczność ,,Grabskiego”. Uczniowie przygotowali prezentację przedstawiającą sylwetki wybitnych Polek. Były wśród nich kobiety związane ze światem nauki i literatury, wojskowości i sportu, społecznice, patriotki, dziennikarki, osoby oddane swoim ideałom. Został przeprowadzony  plebiscyt na Polkę stulecia: I miejsce zajęła Maria Skłodowska-Curie, II Irena Sendlerowa, III Wisława Szymborska.

Młodzież  naszej szkoły aktywnie uczestniczyła również w szkolnym konkursie literackim na wiersz patriotyczny. I miejsce zajęła w nim Karolina Darmach kl. I TOR, II – Michalina Słowińska kl. II TH, III – Julia Drążczyk kl. I a TL, a wyróżnienia otrzymali: Rafał Kanas kl. II TE  i Natalia Katarzyńska kl. III TOR.

Na zakończenie tego niezwykłego roku odbył się Kutnowskim Domu Kultury zorganizowany przez naszą szkołę koncert ,,Razem dla Niepodległej”, w którym obok uczniów ,,Grabskiego” wzięła udział młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego i Młodzieżowego Domu Kultury.

Rok intensywnych działań zakończył patriotyczny piątek w ,,Grabskim” czyli 9 listopada 2018 r. To wtedy młodzież wzięła udział w ogólnopolskim projekcie ministerstwa edukacji narodowej ,,Rekord dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 odśpiewano w naszej szkole, podobnie jak w innych polskich szkołach, cztery zwrotki hymnu państwowego. Społeczność naszej placówki miała na sobie stroje białe lub czerwone tworząc ,,żywą flagę”. Tego dnia w obecności władz lokalnych, dyrekcji, przedstawicieli nauczycieli i uczniów został też zasadzony Dąb Niepodległości.

Informacje na temat naszej aktywności wielokrotnie zamieszczane były na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty oraz w lokalnych mediach. Wszystkie działania miały na celu poznawanie historii naszego kraju, jego kultury oraz promowanie postawy patriotycznej.

Ten projekt już został zakończony, choć uczniowie zainteresowali się tajemnicami historii i mają będą próbowali je rozwikłać. ,,Grabski” rozpoczyna nowe przedsięwzięcie jako odzew na ogłoszenie przez ministerstwo edukacji narodowej 2018/2019 Rokiem Niepodległej.
Z inicjatywy pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej rozpoczynamy projekt ,,Nasza Niepodległa”. Jego celem będzie zapoznanie z dorobkiem dwudziestolecia międzywojennego. Młodzież będzie uczestniczyła w wycieczkach, spotkaniach ze świadkami historii oraz naukowcami, warsztatach oraz sesjach naukowych i programach artystycznych skoncentrowanych wokół dorobku Niepodległej.