Przypominamy wszystkim członkom stowarzyszenia
o wpłacaniu składki członkowskiej w kwocie 32zł (opłata całoroczna).

Nr. konta: 58 1140 2004 0000 3202 7933 6620