ABSOLWENCI  ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM.WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE  ROK SZKOLNY 2014/2015

 

TECHNIKUM NR 3

 
 

KLASA IV TECHNIKUM INFORMATYCZNE: WYCH.

KATARZYNA KOPAŃSKA - ZIMNA

KLASA IV TECHNIKUM EKONOMICZNE: WYCH.ANNA WASIELEWSKA

KLASA IV TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY: WYCH.EWA KOWALIK

KLASA IV TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ: WYCH.AGNIESZKA SĘDKOWSKA I AGATA KRZYŻYŃSKA

KLASA IV  TECHNIKUM LOGISTYCZNE: WYCH.AGNIESZKA SMOLARCZYK

 

LICZBA ABSOLWENTÓW W KLASACH

18

28

26

21

26

 

ZGROMADZONO INFORMACJE O LICZBIE UCZNIÓW

18

25

23

14

26

 

STUDIA WYŻSZE PODJĘŁO…

10 (55,6%)

11(39,3%)

18 (69,2%)

7 (33,3%)

11(42,3%)

 

NAUKĘ W SZKOŁACH POLICEALNYCH PODJĘŁO…

0

0

2

2

0

 

OGÓŁEM DALSZĄ NAUKĘ PODJĘŁO…

10 (55,6%)TI

11 (39,3%)TE

20 (76,9%)TOR

9 (42,9%)TOT

11(42,3 %)TL

 

PRACĘ LUB STAŻ PODJĘŁO…

3 (16,7%)

12(42.9%)

3 (11,5%)

4(19%)

16(61,5%)

 

WYJECHAŁO ZA GRANICĘ OGÓŁEM…

2

1

1

0

3

 

Wychowawcy zgromadzili informację o 106 absolwentach spośród 119,którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, co stanowi 89%.

Ogółem dalszą naukę podjęło 61 (51,3%) absolwentów technikum.

Pracę lub staż podjęło 38 (32%) absolwentów technikum.

Za granicę wyjechało 7 (6%) absolwentów technikum.

Kierunki wybierane przez absolwentów:

Logistyka - 8

Rachunkowość i finanse – 7

Ekonomia – 5

Turystyka i rekreacja – 5

Informatyka – 5

Pedagogika – 5

Transport – 3

Lingwistyka Praktyczna i Copywriting – 2

Zarządzanie – 2

Papiernictwo i poligrafia – 1

Architektura wnętrz – 1

Bezpieczeństwo pracy – 1

Medycyna estetyczna – 1

Geodezja i kartografia – 1

Pielęgniarstwo -1

Administracja publiczna – 1

Inwestycje i nieruchomości – 1

Socjologia -1

Wojskoznawstwo – 1

Inżynieria chemiczna i procesowa – 1

Marketing- 1

Reklama – 1

Advertising and Marketing Communications (De Montfort University in Leicester) - 1

 

ABSOLWENCI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM.WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W KUTNIE

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

TECHNIKUM NR 3

III LICEUM PROFILOWANE

 

KLASA IV TECHNIKUM INFORMATYCZNE: WYCH.ANNA JANIAK

KLASA IV TECHNIKUM EKONOMICZNE: WYCH.GRZEGORZ JASKUŁOWSKI

KLASA IV TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY: WYCH.DOROTA CHOJNACKA

KLASA IV TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ: WYCH.ALEKSANDRA SZYMAŃSKA

KLASA IV  TECHNIKUM HANDLOWE: WYCH.EWA SZYMCZAK

KLASA III PROFIL SOCJALNY:

WYCH.RENATA KUBICKA

LICZBA ABSOLWENTÓW W KLASACH

32

22

23

20

15

25

ZGROMADZONO INFORMACJE O LICZBIE UCZNIÓW

32

14

23

15

14

19

STUDIA WYŻSZE PODJĘŁO…

19 (59,4%)

7(31,8%)

12 (52,2%)

3 (15%)

0 (0%)

11 (44%)

NAUKĘ W SZKOŁACH POLICEALNYCH PODJĘŁO…

1

0

1

2

0

4

OGÓŁEM DALSZĄ NAUKĘ PODJĘŁO…

20 (62,5%)TI

7 (31,8%)TE

13 (56,5%)TOR

5 (25%)TOT

0(0 %)TH

15(60%)LP

PRACĘ LUB STAŻ PODJĘŁO…

14 (43,75%)

7(31,8%)

9 (39%)

13 (65%)

8(53,3%)

6(24%)

WYJECHAŁO ZA GRANICĘ OGÓŁEM…

0

1

0

0

3

0

Wychowawcy zgromadzili informację o 117 absolwentach spośród 137,którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2013/2014, co stanowi 85%.

Ogółem dalszą naukę podjęło 60 (43,8%) absolwentów technikum i liceum profilowanego.

Ogółem pracę lub staż podjęło 57 (41,6%) absolwentów technikum i liceum profilowanego.

Kierunki wybierane przez absolwentów:

Informatyka – 8

Ekonomia – 6

Zarządzanie – 4

Bezpieczeństwo narodowe – 4

Administracja – 3

Inżynieria transportu – 2

Inżynieria produkcji - 2

Elektronika i telekomunikacja – 2

Grafika komputerowa – 2

Socjologia – 2

Kosmetologia – 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne – 2

Logistyka – 2

Kulturoznawstwo -1

Pedagogika – 1

Finanse i rachunkowość – 1

Europeistyka – 1

Polonistyka – 1

Architektura – 1

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 1

Dietetyka - 1

BHP – 1

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - 1

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

TECHNIKUM NR 3   

 III LICEUM PROFILOWANE
 

KLASA IV A TECHNIKUM INFORMATYCZNE: WYCH.MONIKA KOWALSKA

KLASA IV B TECHNIKUM INFORMATYCZNE: WYCH.EWA KOWALSKA

KLASA IV TECHNIKUM EKONOMICZNE: WYCH.MARIA PŁYWACZ

KLASA IV TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ: WYCH.ALEKSANDRA SZYMAŃSKA

KLASA IV  TECHNIKUM HANDLOWE: WYCH.MIROSŁAWA PIETRZYKOWSKA

KLASA III PROFIL SOCJALNY:

WYCH.PIOTR BIELICKI

LICZBA ABSOLWENTÓW
W KLASACH

28

28

29

25

14

17

ZGROMADZONO INFORMACJE O LICZBIE UCZNIÓW

24

25

26

17

14

16

STUDIA WYŻSZE PODJĘŁO…

15 (53,6%)

16 (57,1%)

21 (72,4%)

11 (44%)

8 (57,14%)

14 (82,3%)

NAUKĘ W SZKOŁACH POLICEALNYCH PODJĘŁO…

0

1

0

0

1

1

OGÓŁEM DALSZĄ NAUKĘ PODJĘŁO…

15 (53,6%)

17 (60,7%)

21 (72,4%)

11 (44%)

9(64,2%)

15 (88,2%)

PRACĘ LUB STAŻ PODJĘŁO…

9

14

3

8

4

4

OGÓŁEM DALSZĄ NAUKĘ PODJĘŁO…

32 (55,1%)TI

21 (72,4%)TE

11 (44%)TOT

9 (64,2%)TH

15 (88,2%)LP

 

WYJECHAŁO ZA GRANICĘ

0

1

1

1

0

0

 

Wychowawcy zgromadzili informację o 122 absolwentach spośród 141,którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2012/2013, co stanowi 87%.

Ogółem dalszą naukę podjęło 88 (62%) absolwentów  technikum i liceum profilowanego.

Kierunki wybierane przez absolwentów:

Informatyka – 16

Finanse i rachunkowość -7

Logistyka – 5

Administracja -4

Ekonomia – 3

Kosmetologia -3

Zarządzanie i marketing – 3

Pedagogika – 3

Grafika i projektowanie gier – 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne – 2

Bezpieczeństwo narodowe – 2

Zarządzanie- 2

Transport – 2

Pielęgniarstwo – 2

Amerykanistyka – 1

Europeistyka – 1

Biotechnologia – 1

Elektronika i telekomunikacja – 1

Prawo – 1

Prawo i administracja – 1

Prawo i praca socjalna - 1

Zarządzanie i inżynieria produkcji – 1

Geodezja z kartografią – 1

Leśnictwo – 1

Fizyka techniczna – 1

Energetyka – 1

Farmacja – 1

Geografia – 1

Stosunki międzynarodowe- 1

Filozofia – 1

Biologia i ochrona środowiska – 1

Fotografika -1

Zootechnika - 1

BHP - 1 

 

ABSOLWENCI   ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  IM.  WŁADYSŁAWA  GRABSKIEGO  W  KUTNIE

ROK  2011 / 2012

 

 

TECHNIKUM NR 3

III LICEUM PROFILOWANE

 

KLASA IV A TECHNIKUM EKONOMICZNE WYCH.IWONA SMOLIŃSKA

KLASA IV B TECHNIKUM EKONOMICZNE WYCH.PIOTR KUBICKI

KLASA IV TECHNIKUM INFORMATYCZNE WYCH.HALINA SANKOWSKA

KLASA IV TECHNIKUM HANDLOWE WYCH.DARIUSZ LEWIŃSKI

KLASA III PROFIL SOCJALNY WYCH.EWA SZYMCZAK

LICZBA ABSOLWENTÓW
W KLASACH

21

17

23

20

27

ZGROMADZONO INFORMACJE O LICZBIE…

16

12

22

15

26

STUDIA WYŻSZE PODJĘŁO

16(76%)

6(50%)

17(74%)

8(40%)

14(52%)

NAUKĘ SZKOŁACH POLICEALNYCH PODJĘŁO…

0

2

1

2

5

OGÓŁEM DALSZĄ NAUKĘ PODJĘŁO…

16(76%)

8(59%)

18(78%)

10(50%)

19(70%)

PRACĘ LUB STAŻ PODJĘŁO…

3

6

3

8

6

OGÓŁEM DALSZĄ NAUKĘ PODJĘŁO …

24(64%) TE

18(78%)TI

10(50%)

19( 70%)LP

WYJECHAŁO ZA GRANICĘ OGÓŁEM…

0

2

0

1

1

Wychowawcy  zgromadzili  informacje  o  91  absolwentach  spośród  108,  którzy  ukończyli  szkołę w  roku  szkolnym  2011/ 2012 ( co  stanowi  84,25%).

Ogółem  dalszą naukę  podjęło  71 ( 66 % ) absolwentów  technikum  i  liceum  profilowanego.

Kierunki  wybierane  przez  absolwentów:

Informatyka – 13 ( IV TI )
Finanse  i  rachunkowość – 4
Zarządzanie bezpieczeństwem  – 3
Zarządzanie zasobami  ludzkimi – 2
Bezpieczeństwo  zewnętrzne  - 1
Pedagogika  -  3 
Administracja  - 15
Ekonomia  -  3
Inżynieria  budownictwa – 1
Kosmetologia – 2
Stosunki  międzynarodowe – 1
Mechatronika  – 1
Socjologia – 1
Transport  – 3
Inżynieria  materiałowa współczesnych  technologii  – 1
Praca  socjalna – 2
Polityka  społeczna 1
Rehabilitacja  - 1
Politologia   - 1
Logistyka  - 1
Historia  -  1
Protetyk  dentystyczny   -  2
Farmacja – 3
Położnictwo  -  2
Geoinformacja – 1
Fizjoterapia – 1

Absolwenci Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie rok 2010/2011

Wychowawcy zgromadzili informacje o 108 absolwentach spośród 113, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2010/ 2011, co stanowi 96%.

Ogółem dalszą naukę podjęło 76 absolwentów (68%) technikum i liceum profilowanego.

Najpopularniejsze kierunki wybierane przez absolwentów:

Logistyka – 10

Finanse i rachunkowość – 10

Zarządzanie i inżynieria produkcji – 8

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 6

Informatyka – 4

Pedagogika - 3

Administracja - 7

Ekonomia - 5

Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego – 5

Mechatronika – 2

Kosmetologia – 3

Stosunki międzynarodowe – 1

Inżynieria rolnictwa – 1

Socjologia – 1

Geodezja i kartografia – 1

Inżynieria materiałowa współczesnych technologii – 1

Filologia polska – 1

Dziennikarstwo – 1

Gospodarka przestrzenna – 2

Turystyka i rekreacja – 1

Praca socjalna – 2

Archiwistyka – 1

Pracę podjęło 13 absolwentów technikum i 8 absolwentów liceum profilowanego.

Źródło: Opracowanie p. Barbary Kaźmierczak – Nowak dotyczące losów absolwentów.

Absolwenci Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie rok 2009/2010

Wychowawcy zgromadzili informacje o 114 absolwentach spośród 126, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2009/ 2010, co stanowi 90%.

Ogółem studia podjęło 71 absolwentów ( 56 % ):

63% absolwentów technikum i 49 % absolwentów liceum profilowanego;

studia dzienne podjęło 19 absolwentów ( 15 % ).

Najpopularniejsze kierunki wybierane przez absolwentów:

Pedagogika - 8

Administracja - 6

Ekonomia - 9

Finanse i rachunkowość – 8

Zarządzanie i marketing– 4

Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego – 2

Bezpieczeństwo wewnętrzne – 4

Socjologia – 2

Matematyka – 1

Filozofia – 1

Informatyka – 2

Logistyka – 2

Mechanika i akustyka – 1

Inżynieria środowiska – 1

Grafika komputerowa – 1

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 1

Filologia angielska – 1

Akademia zdrowia – 2

Studium farmaceutyczne – 2

Studium kosmetyczne – 2

Pracę podjęło 16 absolwentów technikum i 16 absolwentów liceum profilowanego.

Źródło: Opracowanie p. Barbary Kaźmierczak – Nowak dotyczące losów absolwentów.

 

Absolwenci Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie rok 2008/2009

 

Wychowawcy zgromadzili informacje o 94 absolwentach spośród 118, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2008/ 2009, co stanowi 80%.

Ogółem studia podjęło 75 absolwentów ( 64 % ):

60% absolwentów technikum i 65 % absolwentów liceum profilowanego;

studia dzienne podjęło 17 absolwentów ( 14 % ).

Najpopularniejsze kierunki wybierane przez absolwentów?

Pedagogika - 6

Administracja - 6

Ekonomia - 6

Finanse i rachunkowość – 4

Informatyka - 16

Zarządzanie – 6

Zdrowie Publiczne – 4

Fizjoterapia – 2

Praca socjalna – 5

Archeologia – 1

Bezpieczeństwo wewnętrzne – 4

Budownictwo – 1

Edukacja artystyczna – 1

Logistyka – 2

Mechanika okrętowa – 1

Gospodarka przestrzenna – 3

Ekonometria – 1

Filologia angielska - 1

Filologia niemiecka – 1

Pracę podjęło 16 absolwentów technikum i 24 absolwentów liceum profilowanego.

Źródło: Opracowanie p. Barbary Kaźmierczak – Nowak dotyczące losów absolwentów.

 

Absolwenci Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie rok 2007/2008

 

Wychowawcy zgromadzili informacje o 125 absolwentach spośród 147, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2007/ 2008, co stanowi 85%.

Ogółem studia podjęło 93 absolwentów ( 63 % ):

57% absolwentów technikum i 67 % absolwentów liceum profilowanego;

studia dzienne podjęło 28 absolwentów ( 19 % ).

Najpopularniejsze kierunki wybierane przez absolwentów:

Pedagogika - 11

Administracja - 9

Ekonomia - 13

Inżynieria i bezpieczeństwo cywilne ( Szkoła Główna Służby Pożarniczej ) -6

Informatyka - 4

Zarządzanie – 3

Transport – 3

Budownictwo – 1

Architektura wnętrz – 1

Papiernictwo i poligrafia ( Politechnika Łódzka ) - 2

Geodezja – 2

Inżynieria chemiczna - 2

Bhp - 7

Socjologia - 6

Psychologia - 5

Kosmetologia - 4

Logistyka - 2

Filologia angielska - 1

Stosunki międzynarodowe - 3

Prawo - 1

Dziennikarstwo – 1

Chemia - 1

Pracę podjęło 21 absolwentów technikum i 12 absolwentów liceum profilowanego.

Źródło: Opracowanie p. Barbary Kaźmierczak – Nowak dotyczące losów absolwentów.

 

Absolwenci Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie rok 2006/2007

 

W roku szkolnym 2006/2007 naszą szkołę ukończyło 150 absolwentów ( 55 Technikum nr 3 i 95 III Liceum Profilowanego). Wychowawcy zgromadzili informacje o 126 osobach (84%).

Ogółem studia podjęło 93 absolwentów (63%) w tym 38 uczniów technikum i 55 uczniów liceum profilowanego.

Najpopularniejsze kierunki:

Pedagogika – 13

Administracja – 10

Ekonomia – 10

Informatyka – 7

Studia politechniczne – 7

BHP – 7

Socjologia – 6

Psychologia – 5

Kosmetologia – 4

Wychowanie fizyczne – 3

Filologia polska -2

Filologia angielska – 2

Studia językowe – 2

Stosunki międzynarodowe – 1

Prawo – 1

Nawigacja morska -1

Ratownictwo medyczne -1

Europeistyka – 1

Germanistyka – 1

Pracę podjęło 18 absolwentów technikum i 22 absolwentów liceum profilowanego.

Źródło: Opracowanie p. Barbary Kaźmierczak – Nowak dotyczące losów absolwentów.

 

Absolwenci Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie rok 2005/2006

 

W roku szkolnym 2005/2006 naszą szkołę ukończyło 166 absolwentów (55 uczniów Technikum nr 3, 111 III Liceum Profilowanego). Wychowawcom udało się zebrać informację o 146 osobach.

Ogółem studia podjęło 27 (49%) absolwentów technikum i 72 (65%) liceum profilowanego.

Najpopularniejsze kierunki:

Administracja – 17

Pedagogika – 14

Informatyka – 12

Kierunki ekonomiczne – 11

Kierunki politechniczne – 5

Ochrona środowiska – 4

Pracę podjęło 30 absolwentów technikum i 18 liceum profilowanego

Źródło: Opracowanie p. Barbary Kaźmierczak – Nowak dotyczące losów absolwentów.

 

Rok 2006

 

Technikum ekonomiczne

1. Albiński Paweł

2. Antczak Paweł

3. Fąkowska Anna

4. Florczak Ewelina

5. Gajewicz Agnieszka

6. Grabska Lena

7. Gruszka Kamil

8. Karpiak Katarzyna

9. Kędzierska Karolina

10. Komorowska Marta

11. Kowalski Rafał

12. Królikowska Katarzyna

13. Lewandowska Iwona

14. Marciniak Aleksandra

15. Pietrasik Karolina

16. Przygocka Ilona

17. Sobczak Edyta

18. Sochacka Sylwia

19. Starosta Ewa

20. Stolarczyk Łukasz

21. Stolarska Katarzyna

22. Szadkowska Justyna

23. Szczerbiak Paweł

24. Świrska Agnieszka

25. Tarczyńska Ewelina

26. Włodarczyk Kinga

27. Wódka Malwina

28. Zielinkiewicz Justyna

29. Znyk Paweł

Technikum handlowe

1. Banasiak Anna

2. Cicherska Ewa

3. Guzikowski Kajetan

4. Jeziorska Magdalena

5. Joachim Wioletta

6. Jucha Małgorzata

7. Katarzyńska Marta

8. Kubiak Marta

9. Kujawa Tomasz

10. Kulazińska Joanna

11. Kulazińska Małgorzata

12. Lepczyńska Agata

13. Mikołajczyk Adam

14. Nowicka Agnieszka

15. Ochmański Marcin

16. Olesiński Krzysztof

17. Otto Edyta

18. Piwiński Paweł

19. Podsiedzik Żaneta

20. Reterska Anna

21. Rojewska Monika

22. Sikorska Sylwia

23. Szydłowska Emilia

24. Walburg Edyta

25. Wasielewska Ewelina

Liceum Profilowane profil: ekonomiczno-administracyjny

1. Cierbikowska Patrycja

2. Czekalska Joanna

3. Dominiak Ewelina

4. Dudkowski Tomasz

5. Głuszkowska Małgorzata

6. Gomulak Mariusz

7. Gutarowski Bartosz

8. Jabłońska Magdalena

9. Jurkowska Ewelina

10. Kapruziak Sylwia

11. Król Karolina

12. Kuźmin Łukasz

13. Michałowska Agnieszka

14. Mroczek Sebastian

15. Mrowicka Ewelina

16. Pietrzak Wioletta

17. Podlasin Aneta

18. Rogoziński Dawid

19. Romański Mateusz

20. Rosiak Magdalena

21. Sobczyk Dominik

22. Stasinowski Michał

23. Szafrańska Małgorzata

24. Szczepańska Liliana

25. Winnicka Anna

26. Zagórska Bernadetta

27. Zduńczyk Justyna

28. Bobrzak Marlena

29. Borzęcki Maciej

30. Donakowska Karolina

31. Drzewiecka Edyta

32. Gałaj Bartłomiej

33. Grad Olga

34. Janiak Mariusz

35. Jatczak Joanna

36. Jatczak Marta

37. Komorowska Agnieszka

38. Kraśkiewicz Magdalena

39. Krukar Bartłomiej

40. Kubasiński Kamil

41. Kubiak Anna

42. Majda Paulina

43. Marcinkowska Magdalena

44. Pietrzak Piotr

45. Sobczak Bożena

46. Szadkowska Katarzyna

47. Szulczewska Aleksandra

48. Szymańska Marta

49. Wichlińska Katarzyna

50. Wojda Rafał

51. Wójcik Michał

52. Życzkowska Marlena

Liceum Profilowane profil: zarządzanie informacją

1. Augustynowicz Michał

2. Borciński Michał

3. Bryl Magdalena

4. Czajkowski Michał

5. Gołek Miłosz

6. Gryglewska Izabela

7. Grzeszkowiak Mariusz

8. Ignaczak Paweł

9. Karpiński Adam

10. Kowalik Michał

11. Krzewicka Izabela

12. Kubiak Ewa

13. Kucharska Sylwia

14. Michalak Robert

15. Mikołajczyk Marcin

16. Najdecki Daniel

17. Okoń Grzegorz

18. Przybylak Adrian

19. Przyłucki Krzysztof

20. Romańska Renata

21. Rzepecki Damian

22. Stoliński Adrian

23. Szulc Natalia

24. Wawrzyniak Dominik

25. Wielemborek Mariusz

26. Witczak Robert

27. Wojaczek Jakub

28. Wojtasiak Kamil

29. Żebrowski Arkadiusz

Liceum Profilowane profil: socjalny

1. Bogusz Anna

2. Fałdzińska Katarzyna

3. Golonka Izabela

4. Górkowska Dagmara

5. Grzelak Kinga

6. Jabłońska Edyta

7. Jasińska Anna

8. Jóźwiak Monika

9. Kargulewicz Aleksandra

10. Komar Nina

11. Komorowski Jakub

12. Kożuchowska Urszula

13. Kwit Magdalena

14. Lach Kamila

15. Magdziarz Agnieszka

16. Majtczak Wioleta

17. Maszarek Ewa

18. Mielnicka Monika

19. Oleczek Magdalena

20. Pasiewicz Emilia

21. Piasecka Ilona

22. Radzimirska Katarzyna

23. Rutkowska Malwina

24. Staniszewska Angelika

25. Starsiak Katarzyna

26. Urbańska Karolina

27. Waśkowska Aleksandra

28. Wojtczak Kamil

29. Wojtczak Natalia

30. Woźniak Beata

 

Rok 2005

 

Liceum Profilowane profil: ekonomiczno – administracyjny

1. Adamiak Katarzyna

2. Augustynowicz Paulina

3. Bednarek Michalina

4. Cegłowski Tomasz

5. Chęcińska Anna

6. Chmielecka Izabela

7. Chmielewska Magdalena

8. Dominiak Ewelina

9. Kamińska Katarzyna

10. Klepczarek Paulina

11. Kołodziejczyk Martyna

12. Kopańska Karolina

13. Kowalska Marlena

14. Król Aleksandra

15. Lewandowska Agnieszka

16. Lewandowska Magdalena

17. Łucki Kamil

18. Nowak Sylwia

19. Nowakowska Anna

20. Olejniczak Izabella

21. Pawlak Marzena

22. Popławska Małgorzata

23. Rybak Justyna

24. Tomczak Emilia

25. Wawrzyńczak Izabela

26. Wojtczak Sylwia

27. Zajączkowska Renata

Liceum Profilowane profil: socjalny

1. Adamczyk Agnieszka

2. Bielecka Agnieszka

3. Bobrzak Paulina

4. Cicherska Justyna

5. Danecka Karolina

6. Dogadalska Anna

7. Dzięgielewska Karolina

8. Grzelak Ilona

9. Kapruziak Aleksandra

10. Kowalewska Iwona

11. Kowalska Beata

12. Lichman Edyta

13. Łukasik Żaneta

14. Migała Beata

15. Popławska Anna

16. Poznańska Agnieszka

17. Sobczyk Katarzyna

18. Straszewska Justyna

19. Szurabik Nina

20. Szydłowski Piotr

21. Tomaszewska Dagmara

22. Turowiecki Paweł

23. Wachowiec Katarzyna

24. Wilińska Ewa

25. Zębik Justyna

26. Żakowska Anita

Liceum Profilowane profil: zarządzanie informacją

1. Antoszewski Tomasz

2. Arent Mariusz

3. Bytner Adrian

4. Hiszpańska Sylwia

5. Jabłoński Tomasz

6. Jaros Marcin

7. Jaros Wioleta

8. Kasyk Karolina

9. Konarska Agnieszka

10. Kosmalski Michał

11. Kozajda Marcin

12. Krawczyk Witold

13. Krzysztofiak Justyna

14. Leśniewski Krzysztof

15. Pasiński Tomasz

16. Pawłowski Przemysław

17. Pietrzak Monika

18. Rozkosz Maciej

19. Stawirowska Ilona

20. Tarnowski Jakub

21. Tomczak Zbigniew

22. Trzciński Emil

23. Walczak Kacper

24. Walczak Łukasz

25. Wawrzyniak Izabela

26. Wójcik Bartłomiej

27. Wujkowski Radosław

28. Czarnocińska Magdalena

29. Dominiak Dawid

30. Graczyk Agnieszka

31. Jaworski Hubert

32. Jędrzejewska Karolina

33. Kakaryga Dominika

34. Korput Patrycja

35. Kościelak Ewelina

36. Kowalewska Julita

37. Kubiak Agata

38. Maciejewski Jakub

39. Majewski Marcin

40. Melka Małgorzata

41. Michalczyk Anna

42. Orzechowska Katarzyna

43. Ostrowski Rafał

44. Pawlikowski Jakub

45. Sikorska Edyta

46. Sztejka Marta

47. Tomczak Piotr

48. Wieczorkowska Aleksandra

49. Wilanowska Małgorzata

50. Wojtasiak Malwina

Liceum ekonomiczne

klasa "A"

1. Bartczak Ewa

2. Bielecki Marcin

3. Bilecka Katarzyna

4. Cicherska Emilia

5. Grzegorzewska Malwina

6. Hoelm Ewelina

7. Jucha Magdalena

8. Konowalczyk Justyna

9. Kulaźińska Anna

10. Lewandowski Dominik

11. Michalska Anna

12. Orzoł Anna

13. Pietrusiak Paulina

14. Piórkowski Jakub

15. Podorska Agnieszka

16. Próchniewska Magdalena

17. Skierska Iwona

18. Słomińska Justyna

19. Smulski Łukasz

20. Swachta Małgorzata

21. Szydłowska Paulina

22. Syska Paweł

23. Trawiński Mariusz

24. Trzaskowski Michał

25. Walczak Tomasz

26. Trzcińska Marta

27. Weber Tomasz

28. Wiśniewski Piotr

29. Włodarczyk Karolina

30. Wojciechowska Beata

31. Wojciechowska Renata

klasa "B"

1. Andrysiak Justyna

2. Barański Andrzej

3. Frydrysiak Katarzyna

4. Janicka Ewelina

5. Janowska Marlena

6. Kikosicka Justyna

7. Kolasek Patryk

8. Kopański Przemysław

9. Kujawa Sławomir

10. Łuczak Małgorzata

11. Maiczak Daniel

12. Matuszewska Małgorzata

13. Marciniak Małgorzata

14. Mikołajczyk Anita

15. Pawłowska Małgorzata

16. Puścian Anna

17. Przybylska Marta

18. Różańska Daria

19. Sędkowska Mariola

20. Sobański Łukasz

21. Stankiewicz Katarzyna

22. Stasiak Monika

23. Stefaniak Edyta

24. Szenfeld Krzysztof

25. Tarczyńska Sylwia

26. Tomczak Dominika

27. Urbańska Anita

28. Wichlińska Anna

29. Wlazińska Anna

30. Włodarczyk Agnieszka

31. Wojtczak Emilia

klasa "C"

1. Betlińska Elżbieta

2. Bębenista Milena

3. Czarnecka Monika

4. Dobieńska Emilia

5. Gabrjelczyk Marlena

6. Gronowski Tomasz

7. Jezierska Malwina

8. Karpiak Kinga

9. Katarzyńska Iwona

10. Katryński Mariusz

11. Kawczyńska Karolina

12. Kosnowicz Łukasz

13. Kostrzewa Sylwia

14. Kruszyna Anna

15. Kubiak Paweł

16. Matysiak Małgorzata

17. Michalska Justyna

18. Nowacka Magdalena

19. Nykiel Ewelina

20. Pawlak Anna

21. Piestrzeniewicz Marta

22. Podlasiak Paweł

23. Rogiński Leszek

24. Słomińska Katarzyna

25. Stępniak Sylwia

26. Szurgot Ewa

27. Szustowska Kamila

28. Wawrzyńczak Dominika

29. Wiechna Magdalena

klasa "D"

1. Adamczyk Agnieszka

2. Andrzejczak Dawid

3. Cybulska Justyna

4. Czapiewska Urszula

5. Dzierzgwa Grzegorz

6. Grad Anna

7. Janiak Dorota

8. Jeziorska Sylwia

9. Jóźwiak Anita

10. Kamińska Bożena

11. Kamińska Iwona

12. Kaszubska Kamila

13. Komorowska Dorota

14. Kowalczyk Marcin

15. Krymkowska Katarzyna

16. Krzemińska Kamila

17. Kurantkiewicz Monika

18. Lewandowska Sylwia

19. Maćczak Michał

20. Mordzak Jarosław

21. Przybyłowicz Magdalena

22. Ratajczyk Monika

23. Rochna Dominika

24. Rosiak Adrian

25. Stolińska Anna

26. Szymczewska Emilia

27. Urbańska Marta

28. Wawrzyniak Anna

29. Wróbel Agnieszka

30. Wujkowska Elżbieta

31. Zawiślak Jolanta

Liceum handlowe

1. Adamska Marzena

2. Banasiak Justyna

3. Bluszcz Emilia

4. Chmielecka Agnieszka

5. Chyski Miłosz

6. Ciesielski Bartosz

7. Dąbrowska Karolina

8. Dobrowolska Monika

9. Gralak Anna

10. Grzegorzewska Aneta

11. Jakubczyk Bogdan

12. Kowalczyk Żaneta

13. Kozanecka Małgorzata

14. Łuczak Łukasz

15. Maciejewski Kamil

16. Majtczak Artur

17. Marciniak Ewa

18. Matysiak Joanna

19. Michalska Sylwia

20. Michalski Filip

21. Perzyński Marcin

22. Puścian Marta

23. Rzymska Justyna

24. Słomczewska Katarzyna

25. Sobczak Rafał

26. Stefański Michał

27. Szymański Cezary

28. Wójkowski Kamil

29. Złotowska Beata