Dotychczasowe nazwy szkoły

1932 - 4- klasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa Związku Kupiectwa Polskiego

1945 - Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie w Kutnie

1945 - Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe i Liceum Administracyjne w Kutnie

1951 - Technikum Handlowe MHW w Kutnie

1953 - 3 - letnie Technikum Handlowe CRS "SCh" w Kutnie

1959 - 5 - letnie Technikum Handlowe CRS "SCh" w Kutnie

1961 - Zespół Szkół Zawodowych CRS "SCh" w Kutnie
Technikum Ekonomiczne
Zasadnicza Szkoła Handlowa
Wydział Zaoczny: Zasadnicza Szkoła Handlowa i Technikum Handlowe

1976 - Zespół Szkół Zawodowych CZSR "SCh" w Kutnie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: sprzedawca
Liceum Zawodowe w zawodzie: sprzedawca - magazynier
Liceum Ekonomiczne o specjalności:
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, 
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych,
ekonomika i organizacja
handlowych, ekonomika i rachunkowość rolna,
wiejski obrót towarowy.

1988 - Zespół Szkół Zawodowych CZS "SCh"
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: sprzedawca, kucharz
Liceum Zawodowe w zawodzie: sprzedawca - magazynier
Liceum Ekonomiczne o specjalnościach: ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw handlowych, finanse i rachunkowość

1991 - Zespół Szkół Zawodowych nr3 w Kutnie
Liceum Ekonomiczne o specjalnościach: ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw handlowych, finanse i rachunkowość
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Liceum Zawodowe w zawodzie: pracownik administracyjno - biurowy
Wydział Zaoczny: Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych na podbudowie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Liceum Ekonomiczne o specjalności:
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

1992 - Zespół Szkół nr3 w Kutnie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie: sprzedawca
Liceum Zawodowe w zawodzie: pracownik administracyjno-biurowy
Liceum Ekonomiczne o specjalnościach: ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw finanse i rachunkowość, bankowość Liceum Ogólnokształcące
Wydział Zaoczny: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły
podstawowej oraz na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ekonomiczne
dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych, Policealne Studium
Zawodowe dla Dorosłych o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych

1993 - Liceum Handlowe
Liceum Handlowe dla Dorosłych

1994 - Decyzją Kuratora Oświaty w Płocku z dnia 08.08.1994 r. przeniesiono
Wydział Zaoczny do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Kutnie

1994 - Liceum Ekonomiczne o specjalnościach: ekonomika i organizacja
przedsiębiorstw rachunkowość i rynek rolny

1995 - Policealne Studium Ekonomiczne

1999 - Liceum Techniczne o profilach: ekonomiczno - administracyjnym
i społeczno socjalnym

2002 - Technikum Ekonomiczne
Technikum Handlowe
Liceum Profilowane o profilach: ekonomiczno - administracyjnym, socjalnym
zarządzanie informacją.

2004 - Nadanie szkole imienia Władysława Grabskiego

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie

- III Liceum Profilowane o profilu:
- ekonomiczno - administracyjnym
- zarządzanie informacją
- socjalnym

- Technikum Nr 3 w zawodzie:
- technik ekonomista
- technik handlowiec
- technik informatyk

- Szkoła Policealna Nr 3

2009 Technikum Nr 3 w zawodzie

- technik obsługi turystycznej

 2010 Technikum Nr 3 w zawodzie

- technik organizacji reklamy

2011 Technikum Nr 3 w zawodzie

- technik logistyk