Podejmując naukę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zdobędziesz  kwalifikacje z zakresu: 

 • przygotowania oraz wykonywania prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • drukowania cyfrowego i obróbki druków

Będziesz umiał

 • przygotować materiały reklamowe i publikacje cyfrowe
 • drukować iprofesjonalnie obrabiać teksty 
 • tworzyć przekazy reklamowe
 • projektować środki reklamowe
 • przygotować publikacje cyfrowe do druku
 • tworzyć plany medialne
 • badać skuteczność reklamy
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne programy: Corel Draw 2019, Corel PaintShopPro 2019, Corel Video Studio 2019, AutoCAD, Blender, Gimp, DaVinciResolved.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Wiadomości i umiejętności z zakresu grafiki i poligrafii cyfrowej umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • język polski 
 • język obcy wiodący
 • historia
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka