Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Będziesz umiał:

 • projektować, tworzyć i programować gry komputerowe
 • zmontować i zmodernizować komputer osobisty
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
 • wykonać projekt lokalnej sieci komputerowej
 • konfigurować sieci wirtualne, routery, urządzenia telefonii internetowej, interfejsy
 • tworzyć strony internetowe
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

 Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu informatyki

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty: 

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • matematyka
 • informatyka

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język angielski