Według raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, w którym wymienione są zawody przyszłości 2020, za 5 lat branża finansowa będzie zatrudniała o prawie połowę więcej osób niż do tej pory. Potrzebni są i nadal będą: księgowi, sprzedawcy usług finansowych, doradcy i analitycy kredytowi i inwestycyjni. W związku z tym, że rynek usług finansowych coraz bardziej się specjalizuje, dobrych specjalistów na rynku pracy brakuje. Jednocześnie są oni wysoko wynagradzani, dlatego jest to praca z przyszłością – dobrze płatana i poszukiwana.

Warto więc zastanowić się nad wyborem kierunku technik ekonomista. Nasza szkoła zapewnia doskonałe przygotowanie teoretyczne, praktyki, poznanie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w bankach i innych instytucjach finansowych oraz kształcenie kompetencji językowych, w tym zawodowych.

Wybierz dobry zawód i zostań specjalistą w swojej dziedzinie. To gwarancja sukcesu!