Dobry zawód to Twoja przyszłość! Można powiedzieć, że to chwytliwe hasło, jakich codziennie słyszymy wiele.  Po głębszym zastanowieniu okazuje się  jednak, że:

 • wybierając technikum, połączysz wiedzę teoretyczną z praktyką i zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie,
 • zaplanujesz swoją karierę edukacyjną i zawodową zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • będziesz uczył się w pełnym wymiarze godzin przedmiotów ogólnokształcących, które dają możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych,
 • przygotujesz się do założenia i prowadzenia własnej firmy,
 • szybko zyskasz niezależność.

Takie możliwości otwiera przed Tobą „Grabski” - szkoła, która od pokoleń kształci znakomitych specjalistów w najbardziej poszukiwanych zawodach: 

 • technik ekonomista - rynek pracy ciągle ich potrzebuje, bo potencjał w obszarze biznesu jest ogromny. Dzięki analizieinformacji finansowej można zoptymalizować funkcjonowanie firmy, prowadzić efektywną sprzedaż towarów, przewidywać kierunki rozwoju gospodarki, a na tym zależy pracodawcom. Warto więc wybrać dobrze płatny zawód, który daje możliwość zatrudnienia w firmach prywatnych, zakładach przemysłowych oraz instytucjach budżetowych i finansowych. Wszędzie tam kompetencje z zakresu ekonomii są niezbędne.
 • technik logistyk - dane dotyczące specjalistów do spraw handlu, sprzedaży i logistyki potwierdzają zapotrzebowanie pracodawców na ekspertów w obszarze usług i dystrybucji. Szczególnie intensywnie od kilku lat rozwija się sektor e- commerce, czyli handel poprzez Internet i organizacja dużych przedsięwzięć, zwłaszcza w sferze spedycji i transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Absolwenci posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie z pewnością odnajdą się na rynku pracy. Wystarczy spojrzeć na dynamicznie rozwijające się centra logistyki towarów, szczególnie w centrum naszego kraju.
 • technik reklamy - osoby o zainteresowaniach humanistycznych czy artystycznych również mogą czerpać satysfakcję z pracy, otrzymując przy tym wysokie wynagrodzenie. Coraz więcej pracodawców dostrzega potencjał pracowników potrafiących tworzyć inspirujące, ciekawe teksty i produkty budujące wizerunek firmy czy urzędu w przestrzeni Internetu, a także rzeczywistości off – line. Świadome budowanie marki przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii leży w obszarze zainteresowań każdego przedsiębiorcy. Warto zainteresować sięzawodem, który zapewnia ogromne perspektywy rozwoju w branżach HR, PR, reklamie i wysokie  wynagrodzenie.
 • technik ochrony środowiska -ekologia znajduje się wśród priorytetów rozwoju współczesnego świata, w związku z tym przewiduje się duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Można więc śmiało powiedzieć, że profesje z obszaru ekologii należą do zawodów przyszłości. Ograniczanie degradacji środowiska w związku z rozwojem gospodarki, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń i „zielona energia” stanowią kluczowe wyzwania stojące przed specjalistami w tej właśnie branży zapewniającej szerokie perspektywy i wysokie zarobki. 
 • technik programista – to zawód przyszłościowy z dużymi perspektywami zatrudnienia. Kompetencje programistów wykorzystywane są w różnych obszarach biznesu i całej gospodarki, dają możliwość samozatrudnienia i kontynuowania nauki na studiach, np. politechnicznych. Jeśli chciałbyś powiązać swoją kreatywność i zainteresowania informatyczne z satysfakcją materialną, to ten wybór spełni Twoje oczekiwania. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj jakąkolwiek sferę przedsiębiorczości bez bazy informatycznej: telekomunikacja, bezpieczeństwo, finanse, technologia…
 • technik grafiki i poligrafii – to szerokoprofilowy kierunek dający możliwość zdobywania wiedzy z zakresu fotografii, grafiki komputerowej oraz multimediów w celu budowania różnych form przekazu i informacji. W tym zawodzie sprawdzą się osoby pomysłowe, uzdolnione artystycznie, a także zainteresowane nowymi technologiami informatycznymi. Nikogo nie trzeba przekonywać, że perspektywy rozwoju i zarobki w prężnie rozwijającym się sektorze brandingu są ogromne.

Współczesny rynek pracy jest dynamiczny i warto postawić na rozwój kompetencji kluczowych. Współpraca w grupie, dobra organizacja pracy, elastyczne reagowanie na zmiany, kreatywność i inwestowanie we własny rozwój, to tylko niektóre z nich. Aby je kształtować, współpracujemy z pracodawcami, instytucjami, szkołami wyższymi, realizujemy ciekawe projekty edukacyjne, np. „Erasmus+”. Warto podkreślić, że gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, co potwierdzają rokrocznie przyznawane nam tytuły brązowej lub srebrnej „Tarczy jakości” w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy”. Absolwenci mogą więc z powodzeniem kontynuować edukację na studiach wyższych, łącząc naukę z pracą. Ta droga wydaje się dziś kluczem do sukcesu zawodowego!