Szkoła daje uczniom możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, oferując liczne zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkoły Odkrywców Talentów:

  • sportowe ( m.in. koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, siłownia, lekka atletyka); szkolne drużyny sportowe mogą się poszczycić licznymi sukcesami w rywalizacji międzyszkolnej, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim;
  • dziennikarsko – teatralne, koło redagujące szkolny organ prasowy „Naszym zdaniem” oraz  daje możliwość realizacji pasji aktorskich w przedstawieniach teatralnych;
  • fotograficzne, koło umożliwiające m.in. naukę cyfrowej obróbki zdjęć;
  • biologiczno-chemiczne oraz fizyczne – odbywają się w ramach realizacji edukacji ekologicznej i projektu pn. „Ekologia w kształceniu zawodowym”
  • ekonomiczne, koło młodego ekonomisty, ułatwiające uczniom przedzieranie się przez labirynty ekonomii i finansów  gospodarki rynkowej;
  • poligraficzne, grupa poligraficzna „EFEKT – mała poligrafia szkolna” , laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Moja szkoła- szkołą przedsiębiorczości”;
  • muzyczne, radio  „Ekonomik FM” oraz chór szkolny