Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest:

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno,
tel. 24 355-78-79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Pawła Łuczaka, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj. z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii) RODO;

4) Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci w postaci wizerunku, przetwarzane są przy wykorzystaniu stosowanego na terenie placówki monitoringu, zgodnie z art. 108a pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r. poz.996 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia;

5) Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, informatyczne, medyczne oraz związane z kształceniem zawodowym, dane w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych istatutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Zapisy zmonitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Zapisy monitoringu mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu jeżeli będą stanowiły dowód w postępowaniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.