Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, informuje, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest:

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,
ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno,
tel. 24 355-78-79, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Pana Pawła Łuczaka, z którym można kontaktować się korespondencyjnie pisząc na adres podany w punkcie 1) lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj. z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii) RODO;

4) Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci w postaci wizerunku, przetwarzane są przy wykorzystaniu stosowanego na terenie placówki monitoringu, zgodnie z art. 108a pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r. poz.996 z późn. zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia;

5) Państwa dane oraz dane Państwa dzieci będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, informatyczne, medyczne oraz związane z kształceniem zawodowym, dane w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych istatutowych Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Zapisy zmonitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Zapisy monitoringu mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu jeżeli będą stanowiły dowód w postępowaniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.grabski.edu.pl

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 24, 99-300 Kutno
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 3 – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administratorem strony jest Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ul. Tadeusza Kościuszki 24, 99-300 Kutno
 2. Strona - Strona internetowa dostępna pod adresem www.grabski.edu.pl 
 3. Użytkownik - każdy kto korzysta ze strony punkt 2.

§ 2
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz zapisu do systemów mailowego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy zapisu na otrzymywanie maili od administratora strony są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji w zagadnieniach związanych z działalnością strony oraz zbierania opinii użytkowników w celu dalszego rozwoju strony.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia nie odsprzedaje przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, możliwość usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 
 • Hosting - home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242, telefon: +48 504 502 500

§ 3
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora. Każda współczesna przeglądarka potrafi wykonać operacje usunięcia cookie dla określonej domeny.
 5. Administrator informuje Użytkownika, że pliki cookie również służą do poprawy wydajności strony i analizy zachowań na stronie.

§ 4
Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony oraz działań marketingowych i remarketingowych

§ 5
Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6
Inne uwagi

 1. Administrator informuje, iż dokłada wszelkich starań, aby zachować wysoki poziom zabezpieczeń urządzeń z których wykorzysta do komunikacji między urządzeniem końcowym (komputer, telefon) a serwerem.
 2. Wszelkie hasła dostępowe do serwera są zabezpieczone i zaszyfrowane, a komunikacja odbywa się poprzez bezpieczny protokół SFTP z wykorzystaniem kluczy szyfrujących całą komunikacje.
 3. Komunikacja między Użytkownikiem a Stroną odbywa się poprzez protokół szyfrowany SSL