Instytucje pomocowe w których można uzyskać wsparcie psychologiczno- pedagogiczne

1. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
(cyberprzemoc, zagrożenie w Internecie)

2. Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100

3. Zgłaszanie nielegalnych treści: Dyżurnet, dyżurnet.pl

4. Rzecznik Praw Dziecka
(ul. Przemysłowa 30/32, 00 – 450 Warszawa) tel.: 800 12 12 12 lub (22) 583 66 00;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.:800 676 676, ( 22) 55 17 700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie
(ul. Kościuszki 52); telefon: 024 253 38 29 lub tel./fax:024 355 78 85
wielospecjalistyczna pomoc dzieciom, rodzinie i szkole, wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do stwierdzonych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych

6. Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 115, I piętro 90-430 Łódź;tel.: (42) 6333 411;
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pomoc psychologiczna i prawna dla kobiet doświadczających przemocy (tzw. domowej) oraz zgwałconym, dyskryminowanym, molestowanym, wykorzystanym, skrzywdzonym w przeszłości, zagubionym i wielu innym; szeroko pojęte wsparcie dla kobiet i ich rodzin.

7. Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
telefon: 801-120-002
(pomoc psychologiczna i prawna, porady dla świadków przemocy, jak pomóc osobie pokrzywdzonej, wskazanie miejsc udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym, informacja o procedurach (policyjnych, sądowych, pomocowych, podejmowanie w uzasadnionych przypadkach interwencji poprzez powiadomienie odpowiednich służb (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, policji).

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
(ul. Warszawskie przedmieście 10a, 99-300); tel./fax: (24) 253 74 80, 254 95 68, 253 78 47, 253 44 46; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno)tel./fax: (24) 355 47 50 nadzorowanie placówek tj: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym.

10. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie
(ul. Oporowska 27); telefon: 24 355-90-80
(poradnictwo rodzinne i wychowawcze, konsultacje prawne, terapia indywidualna
i grupowa dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych znajdujących się w kryzysie z powodu traumatycznych wydarzeń i urazów psychicznych.)

11. Komenda Powiatowa Policji w Kutnie,
ul. Toruńska 14; tel. zaufania: (24) 254 27 93;tel. alarmowy: 997 lub 112; www.kutno.policja.gov.pl

W województwie łódzkim pomocy mogą udzielić:

1. Fundacja ,,ARKA”
90-552 Łódż, ul. Kopernika 37
tel. (0-42) 637-55-59
czynna: poniedziałek, piątek godz. 12.00- 19.00
wtorek, czwartek godz. 9.00- 16.00,
środa godz. 12.00- 18.00
przy Fundacji działa Punkt Konsultacyjny
(czynny w dni i godziny pracy Fundacji)

2. Profilaktyczno- Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci ,,PROM”
Punkt Konsultacyjno- Informacyjny
90-252 Łódź, ul. Jaracza 40
tel. (0-42) 630-03-73, fax (0-42) 639-97-76
czynny: poniedziałek- piątek godz. 9.00- 20.00

3. ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyczno- Terapeutyczny dla Dzieci i młodzieży Zagrożonej Narkomanią
90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 67
tel. (0-42) 632-75-40
czynny: poniedziałek- piątek godz. 10.00- 18.00

4. Punkt Konsultacyjny ,,MONAR”
90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 67
tel. (0-42) 632-75-40
czynny: poniedziałek- piątek godz. 10.00- 18.00

5. Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień
91-408 Łódź, ul. Pomorska 54
tel. (0-42) 633-08-54, 633-08-71
czynny: poniedziałki, środy, piątki godz. 7.30- 15.30,
wtorki, czwartki godz. 12.00- 20.00

6. Poradnia Profilaktyczno- Społeczna przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ,,POWRÓT Z U”
90-721 Łódź, ul. Więckowskiego 13
tel. (0-42) 632-50-69, fax (0-42) 630-41-63
czynna: poniedziałek- piątek godz. 12.00- 18.00

7. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień PTZN w Łodzi
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 107 (parter, lewa oficyna)
tel. 605 076 170
czynne: wtorki- czwartki godz. 15.00- 19.00

8. Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzierzy Stowarzyszenia ,,MONAR”
91-432 Łódź, ul. Tuszyńska 106
tel. (0-42) 646-40-12
czynny: całą dobę

9. Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Młodzieży Stoważyszenia ,,MONAR”
95-001Biała, Kąbiny k/Łodzi, ul. Strykowska 3
tel. (0-42) 717-80-08
czynny: całą dobę

10. Całodobowy Punkt Informacyjno- Konsultcyjny dla Młodzieży zagrożonej Narkomanią, Uzależnionej oraz Członków Ich Rodzin 
działający przy: Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień dla Młodzieży Stoważyszenia ,,MONAR”
95-001Biała, Kąbiny k/Łodzi, ul. Strykowska 3
tel. (0-42) 717-84-38 
czynny: całą dobę