BIBLIOTEKI:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

http://www.bibliokutno.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego Filia w Kutnie

http://www.pbw.lodz.pl/Kutno.htm

Biblioteka Narodowa w Warszawie

http://www.bn.org.pl

 

BIBLIOTEKI CYFROWE: Federacja Bibliotek Cyfrowych

http://fbc.pionier.net.pl/owoc Szkolna Biblioteka Internetowa

http://www.wolnelektury.pl/katalog/ Polona  (nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej) 

http://www.polona.pl

Polska Biblioteka Internetowa

http://www.pbi.edu.pl

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

http://literat.ug.edu.pl

Staropolska. Tradycja – kultura – literatura (serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Obok  utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań zawiera materiały ikonograficzne i dźwiękowe)

http://staropolska.pl

Biblia Tysiąclecia

http://biblia-online.pl/biblia-tysiaclecia.html

Internetowa Biblia 2000 (w tłumaczeniach na język: polski (7 tłumaczeń), angielski (3 tłumaczenia), łaciński i grecki) –

http://biblia.info.pl/biblia.php

Lektury na co dzień i od święta

http://polonista.w.interia.pl

Wirtualna Historia Książki i Bibliotek (ogólnopolski projekt z zakresu dziejów piśmiennictwa, książki i bibliotek w Polsce i na świecie)

http://www.wsp.krakow.pl/whk

 

STRONY POŚWIĘCONE PISARZOM I POETOM:

Krzysztof Kamil Baczyński

http://www.baczynski.art.pl/

Władysław Broniewski

http://www.broniewski.pl/

Józef Czechowicz

http://tnn.pl/Jozef_Czechowicz,158.html

Zbigniew Herbert

http://www.wdq.home.pl/herbert/kalendarium.htm

Jan Kochanowski

http://kochanowski.nasz.info/

Czesław Miłosz

www.milosz.pl

Halina Poświatowska

http://www.koniczynka.art.pl/

 

MULTIMEDIA:

Narodowy Instytut Audiowizualny (narodowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego)

http://www.nina.gov.pl/

tu m. in.:

Internetowy Polski Słownik Biograficzny

http://ipsb.nina.gov.pl/

Ninateka (filmy, spektakle, koncerty)

http://ninateka.pl/

dwutygodnik.com. strona kultury (literatura, teatr, film, sztuka, muzyka, felietony, rozmowy i in.)

http://www.dwutygodnik.com

Muzykoteka Szkolna (serwis edukacyjny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - jego zadaniem jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej)

http://www.muzykotekaszkolna.pl

ENCYKLOPEDIE:

Skarby dziedzictwa narodowego

www.polska.pl

Informacje naukowe i techniczne

www.kopalniawiedzy.pl

Baza haseł encyklopedycznych

www.portalwiedzy.onet.pl

Internetowa encyklopedia PWN

www.encyklopedia.pwn.pl

Encyklopedia internetowa

www.encyklopedia.interia.pl

Wolna encyklopedia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

SŁOWNIKI:

Słownik ortograficzny PWN

www.so.pwn.pl

Słownik staropolski

www.staropolska.pl/slownik

Słownik synonimów

www.slownik-synonimow.eu

Słownik języka polskiego PWN

www.sjp.pwn.pl/lista.php

Słownik wyrazów obcych PWN

www.slownik-online.pl/index.php