Podejmując naukę w zawodzie technik programista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • tworzenia i administrowania bazami danych
 • tworzenia stron i aplikacji internetowych
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, aplikacji desktopowych i mobilnych

Będziesz umiał:

 • tworzyć i administrować bazami danych
 • wykonać projekt aplikacji webowej
 • wykonać projekt aplikacji desktopowej lub mobilnej
 • tworzyć strony internetowe
 • posługiwać się językiem obcym zawodowym

 Nauczycie się takich języków programowania jak: HTML, CSS, Java Script, SQL, PHP, C++, JAVA, Python i innych.

Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu programowania czy innych usług informatycznych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty:

 • język polski
 • język obcy wiodący
 • informatyka
 • matematyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, język angielski