Program i statut Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego


Statut Szkolnego Koła Krajoznawczo-TUrystycznego.pdf (161.23 KB)

 

 

OSIĄGNIĘCIA SKKT

Rok szkolny 1999/2000

•udział młodzieży w VII Młodzieżowym Rajdzie Pieszym zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pod hasłem „Śladami historii i zabytków miasta Kutna”
•zajęcie I miejsca w konkursie historycznym przeprowadzonym na mecie VII Młodzieżowego Rajdu Pieszego zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pod hasłem „Śladami historii i zabytków miasta Kutna”
•zajęcie III miejsca w konkursie historycznym przeprowadzonym na mecie VII Młodzieżowego Rajdu Pieszego zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pod hasłem „Śladami historii i zabytków miasta Kutna”

Rok szkolny 2000/2001

•zajęcie I miejsca w konkursie historycznym VIII Młodzieżowego Rajdu Pieszego „Śladami historii i zabytków miasta Kutna” zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
•dyplom za uczestnictwo w imprezach z okazji „Dni Kutna i regionu kutnowskiego”
•udział młodzieży w imprezach z okazji „Dni Kutna i regionu kutnowskiego”
•udział młodzieży w Rajdzie z okazji 90-lecia oddziału PTK-PTTK w Kutnie
•zajęcie II miejsca w konkursie regionalistycznym „Dzieje mojej małej ojczyzny” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
•zajęcie III miejsca w konkursie regionalistycznym „Dzieje mojej małej ojczyzny” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Rok szkolny 2001/2002

•zajęcie I miejsca w konkursie krajoznawczym „Śladami historii i zabytków Kutna” zorganizowanym z okazji obchodów Dni Kutna przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
•zajęcie II miejsca w kategorii szkół średnich w konkursie krajoznawczym: „Kapliczki i krzyże powiatu kutnowskiego” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
•zajęcie III miejsca w kategorii szkół średnich w konkursie krajoznawczym: „Kapliczki i krzyże powiatu kutnowskiego” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Rok szkolny 2002/2003

•udział młodzieży w konkursie regionalistycznym „Gniazdo” (IV edycja Krajowego Konkursu Kultury Regionalnej); wykonano sześć prac plastycznych
•udział młodzieży w rajdzie pieszym „Śladami historii i zabytków miasta Kutna” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskie i PTTK oddział w Kutnie w ramach imprez z okazji „Dni Kutna
i regionu kutnowskiego”
•zajęcie III miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie krajoznawczym „Nekropolie powiatu kutnowskiego” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Rok szkolny 2003/2004

•zajęcie II i III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie i Muzeum Regionalne w Kutnie „Kapliczka przydrożna – ocalić od zapomnienia” (konkurs o tematyce regionalnej)
•udział młodzieży w wernisażu pokonkursowym „Kapliczka przydrożna – ocalić od zapomnienia” zorganizowanych w salach Muzeum Regionalnego w Kutnie
•udział młodzieży w XI Młodzieżowym Rajdzie Pieszym „Śladami historii i zabytków Kutna” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz PTTK oddział w Kutnie
•zdobycie II miejsca w konkursie regionalistycznym i historycznym „Śladami historii i zabytków Kutna” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz PTTK oddział w Kutnie
•zrealizowanie Projektu Edukacji Regionalistycznej „Tajemnice parków podworskich”, którego celem było poznanie najbliższego regionu oraz wyrabianie szacunku do przeszłości; wykonano następujące opracowania:
-„Park podworski w Miłonicach”
-„Park podworski w Głogowcu”
-„Park podworski w Krośniewicach”; każdy album/opracowanie składał się z czterech części: botanicznej, plastycznej, historycznej i literackiej.

Rok szkolny 2004/2005

•udział młodzieży w XII Młodzieżowym Rajdzie Pieszym „Śladami historii i zabytków Kutna” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej; zdobycie I miejsce w konkursie historycznym i regionalistycznym
•udział młodzieży w konkursie regionalistycznym „Spowiadam się drzewom” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne w Kutnie w ramach edukacji regionalnej „Małe Ojczyzny” (konkurs plastyczny); zajęcie dwóch pierwszych miejsc w kategorii szkół średnich
•zrealizowanie Projektu Edukacji Regionalnej pt. „Turystyka i sport w Kutnie”, „Kutno – dzieje miasta i regionu” oraz „Charakterystyka geograficzno – przyrodnicza Kutna i regionu”
•udział młodzieży w konkursie plastycznym MAŁE OJCZYZNY pt. „Moja szkoła” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie oraz Muzeum Regionalne w Kutnie;

Rok szkolny 2005/2006

•II miejsce – w konkursie krajoznawczym zorganizowanym z okazji XIII Młodzieżowego Rajdu Pieszego „Śladami historii i zabytków Kutna”
•zrealizowanie Projektu Edukacji Regionalnej pt. „Kutno – zabytki”

Rok szkolny 2006/2007

•udział młodzieży w konkursie na Potrawę Regionalną Ziemi Kutnowskiej „Ciasta i desery” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej oraz Muzeum Regionalne w Kutnie
•zrealizowanie Projektu Edukacji Regionalnej pt. „Kościoły powiatu kutnowskiego”

 Rok szkolny 2009/2010

 

·         udział młodzieży w  Młodzieżowym Rajdzie Pieszym "Śladami historii i zabytków Kutna" zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej;

 

·         udział  w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu -  Tour Salon 2009

Osiągnięcia SKKT w roku szkolnym 2010/2011:

• I miejsce w konkursie krajoznawczym „150 rocznica urodzin dr. A. Toczewskiego" – konkurs zorganizowany został na zakończenie XVIII Rajdu Pieszego. Uczennica naszej szkoły Sylwia Kiełbasa uczęszczająca do klasy o profilu technik obsługi turystycznej i jednocześnie członkini SKKT zajęła w tym konkursie I miejsce spośród wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kutnowskim,

• III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Beskidzka 5" - laureatką tego konkursu zorganizowanego przez Ogólnopolską Akcję „Poznaj Beskidy" została Edyta Jędrzejczak – uczennica klasy I technikum obsługi turystycznej. Wykazała się nie tylko umiejętnościami plastycznymi, ale również wiedzą krajoznawczą.

• Międzynarodowe Targi Turystyczne w Poznaniu – 22 października 2010 r. pani A. Szymańska – opiekunka koła zorganizowała wycieczkę szkolną do Poznania, w której udział wzięły klasy I i II technikum obsługi turystycznej, a wśród nich członkowie SKKT. Uczniowie spotkali się tam z wieloma technikami prezentacji walorów turystycznych środowiska. Była to również okazja do pogłębienia wiedzy o regionach turystycznych Polski i Europy.

• Rajd Pieszy - 19 maja 2011r. 12-osobowa grupa SKKT pod opieką p. A. Szymańskiej wzięła udział w XVIII Rajdzie Pieszym „Śladami historii i zabytków Kutna", organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Ponadto członkowie SKKT :

• organizują spotkania, których celem jest krzewienie zamiłowań turystycznych oraz pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych Polski i regionu,

• propagują postawy proekologicznych,

• rozwijają zainteresowania krajoznawczo- turystyczne poprzez gromadzenie oraz wymianę informacji, zdjęć, prezentacji, a także innych ciekawych źródeł informacji geograficznej i turystycznej

• rozwijają umiejętności turystyczne takie jak: analiza szczegółowych map, tras wycieczek, orientacja mapy w terenie itp.

• upowszechniają strony internetowe związane z tematyką krajoznawczą i turystyczną, a także zachęcają uczniów do wykonania prac przy użyciu technik komputerowych, np. prezentacji multimedialnych

• tworzą gazetki ścienne oraz albumy prezentujące efekty podejmowanych przez członków SKKT działań turystycznych.

 

Osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012:

 

• 17 maja 2012r. 12-osobowa grupa SKKT pod opieką p. Aleksandry Szymańskiej wzięła udział w XIX Rajdzie Pieszym „Śladami historii i zabytków Kutna” organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. 

• Konkurs Wiedzy o Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej zorganizowany  w ramach XIX Rajdu „Śladami historii i zabytków Kutna" – I miejsce zajęła Ewelina Kaczmarek z kl. III TOT, II miejsce – Paulina Fijałkowska z kl. I TOT. Op. p. A. Szymańska.

• Udział w XIII Konkursie Wiedzy Geograficzno-Turystycznej „Województwo w sercu Polski” 2012.

Osiągnięcia i realizowane zadania w roku szkolnym 2012/2013:

- Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu. Uczniowie klas o profilu turystycznym, a wśród nich członkowie SKKT, uczestniczyli 26 października 2012 roku w wycieczce, której celem było pogłębienie wiedzy turystycznej. Była to także okazja do poznania nowoczesnych technik prezentacji walorów turystycznych i sprzedaży usług turystycznych. Opiekę sprawowała pani A. Szymańska.
- Rajd Pieszy - 17 maja 2013r. 12-osobowa grupa SKKT pod opieką A. Szymańskiej wzięła udział w XX Rajdzie Pieszym „Śladami historii i zabytków Kutna", organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.
- Konkurs Wiedzy zorganizowany w ramach XIX Rajdu „Śladami historii i zabytków Kutna" dotyczący „tradycji różanej" w Kutnie – spośród uczniów szkół ponad gimnazjalnych I miejsce zajęła Edyta Jędrzejczak z kl. III TOT – nagrodą był wyjazd do ogrodu różanego w Forst w Niemczech .
- Udział w XIV Konkursie Wiedzy Geograficzno-Turystycznej „Województwo w sercu Polski" 2013 zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Geografów Turyzmu "Włóczykije" w Łodzi.