W przeszłości savoir-vivre bywał dosyć wymagający, a  łamanie zasad dobrego wychowania pociągało za sobą poważne sankcje towarzyskie. Współczesny kodeks dobrego zachowania jest o wiele bardziej elastyczny, co nie znaczy, że określone  zasady nie obowiązują. Żyjemy w społeczności – rodzinie, szkole, wśród sąsiadów i znajomych.

Oczywiście istnieje cały katalog zachowań, które regulują wszystkie dziedziny naszego życia: zachowanie przy stole, w pracy, kinie, teatrze, na spacerze… Nas, ze zrozumiałych względów, najbardziej interesuje środowisko szkolne.

Oto kilka zasad, których kulturalny uczeń powinien przestrzegać:

  • nie używamy wulgarnego słownictwa,
  • nie przeszkadzamy podczas lekcji, szanujemy pracę nauczyciela i kolegów,
  • nie używamy przemocy słownej i fizycznej,
  • nie niszczymy mienia szkolnego i cudzej własności,
  • pomagamy potrzebującym,
  • jesteśmy punktualni,
  • umiemy słuchać innych,
  • dbamy o higienę osobistą.