Nabór do szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w formie elektronicznej,
za pośrednictwem strony internetowej lodzkie.edu.com.pl

Przypominamy, że wniosek o przyjęcie składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru.

Harmonogram naboru - Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2019r