ARS czyli jak dbać o miłość?

Do najpopularniejszych źródeł stresu związanego ze szkołą zalicza się:

 • strach przed sprawdzaniem wiedzy – wywołaniem do tablicy przez nauczyciela, przed sprawdzianem, kartkówką, egzaminem, np. stres przed maturą;
 • lęk przed oceną niedostateczną,
 • spóźnienie się na lekcję, wejście do klasy po dzwonku, konieczność przyznania się do winy np. że się zaspało, wstyd,
 • niezaspokajanie potrzeb emocjonalnych, uczuciowych, brak poczucia bezpieczeństwa,
 • rozliczanie z ocen na wywiadówkach i w domu,
 • zbyt duża ilość nauki, obszerne programy nauczania obfitujące w wiele zbędnych szczegółów,
 • brak czasu na relaks i odpoczynek oraz kontakty z rówieśnikami,
 • brak momentów potrzebnych na regenerację sił,
 • obawa przed odrzuceniem ze strony rówieśników – brak akceptacji w klasie, nietolerancja kolegów, przemoc psychiczna, wulgaryzmy, agresja fizyczna.

W przeszłości savoir-vivre bywał dosyć wymagający, a  łamanie zasad dobrego wychowania pociągało za sobą poważne sankcje towarzyskie. Współczesny kodeks dobrego zachowania jest o wiele bardziej elastyczny, co nie znaczy, że określone  zasady nie obowiązują. Żyjemy w społeczności – rodzinie, szkole, wśród sąsiadów i znajomych.

Oczywiście istnieje cały katalog zachowań, które regulują wszystkie dziedziny naszego życia: zachowanie przy stole, w pracy, kinie, teatrze, na spacerze… Nas, ze zrozumiałych względów, najbardziej interesuje środowisko szkolne.

Oto kilka zasad, których kulturalny uczeń powinien przestrzegać:

 • nie używamy wulgarnego słownictwa,
 • nie przeszkadzamy podczas lekcji, szanujemy pracę nauczyciela i kolegów,
 • nie używamy przemocy słownej i fizycznej,
 • nie niszczymy mienia szkolnego i cudzej własności,
 • pomagamy potrzebującym,
 • jesteśmy punktualni,
 • umiemy słuchać innych,
 • dbamy o higienę osobistą.