Erasmus+ to unijny program  oferujący możliwości  zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wzięcie udziału w  zagranicznych stażach zawodowych.  Jest szansą na odbycie ciekawych podróży, poznanie kultury i tradycji danego kraju oraz ćwiczenie języków obcych.

erasmus

Grupa 30 uczennic i uczniów z Zespołu Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, beneficjentek i beneficjentów projektu ,,Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”, przez dwa tygodnie – od 2  do 15 czerwca - przebywała  w Czechach. Ostrawa - miasto, w którym się zatrzymali - ma wiele uroku, który pozwolił nie tylko zdobywać doświadczenie w pracy stażowej, ale również czerpać przyjemność z wypoczynku.

Uczennice i uczniowie przez pięć dni w tygodniu odbywali staż zawodowy w czeskich firmach. Pracodawcy chętnie dzielili się z polską młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem. Czas wolny spędzano zwiedzając miasto, poznając jego kulturowy dorobek. Młodzież wzięła również udział  w wycieczkach  do zoo w Ostrawie oraz do pięknej stolicy Czech, Pragi. Dwutygodniowy pobyt  w Czechach pozwolił grupie uczniów Grabskiego zobaczyć niezwykłe miejsca, poznać ciekawych ludzi i ich styl życia oraz pracy, a także zdobyć nowe doświadczenie.

Podczas pobytu  opiekę nad młodzieżą sprawowali pani Agata Kraszewska oraz pan Dariusz Lewiński. Koordynatorem przedsięwzięcia był pan Piotr Szutoczkin przy współpracy z panią dyrektor szkoły Iwoną Smolińską oraz panią Luizą Collins.