Erasmus+ to unijny program  oferujący możliwości  zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wzięcie udziału w  zagranicznych stażach zawodowych.  Jest szansą na odbycie ciekawych podróży, poznanie kultury i tradycji danego kraju oraz ćwiczenie języków obcych.

erasmus

Grupa 30 uczennic i uczniów z Zespołu Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, beneficjentek i beneficjentów projektu ,,Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”, przez dwa tygodnie – od 2  do 15 czerwca - przebywała  w Czechach. Ostrawa - miasto, w którym się zatrzymali - ma wiele uroku, który pozwolił nie tylko zdobywać doświadczenie w pracy stażowej, ale również czerpać przyjemność z wypoczynku.

Uczennice i uczniowie przez pięć dni w tygodniu odbywali staż zawodowy w czeskich firmach. Pracodawcy chętnie dzielili się z polską młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem. Czas wolny spędzano zwiedzając miasto, poznając jego kulturowy dorobek. Młodzież wzięła również udział  w wycieczkach  do zoo w Ostrawie oraz do pięknej stolicy Czech, Pragi. Dwutygodniowy pobyt  w Czechach pozwolił grupie uczniów Grabskiego zobaczyć niezwykłe miejsca, poznać ciekawych ludzi i ich styl życia oraz pracy, a także zdobyć nowe doświadczenie.

Podczas pobytu  opiekę nad młodzieżą sprawowali pani Agata Kraszewska oraz pan Dariusz Lewiński. Koordynatorem przedsięwzięcia był pan Piotr Szutoczkin przy współpracy z panią dyrektor szkoły Iwoną Smolińską oraz panią Luizą Collins.

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna do projektu Erasmus pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odbędzie się w dniu 10.01.2024 (środa)  w sali nr 14.

Każdy kandydat będzie odpowiadał na następujące pytania:

 1. Dlaczego chcesz uczestniczyć w projekcie? Oceń swoją motywację.
 2. Jak widzisz swoją przyszłość zawodową?
 3. Dlaczego powinieneś zostać zakwalifikowany do projektu?
 4. Jakie są twoje oczekiwania w stosunku do mobilności zagranicznej?
 5. Czy jesteś zmotywowany do nauki, co Cię najbardziej motywuje?

Maksymalnie można uzyskać 10 punktów za rozmowę. W przypadku odpowiedzi w języku polskim 1 punkt za każde pytanie, jeżeli odpowiedź zostanie udzielona w języku angielskim, wtedy 2 punkty za pytanie.  

Szczegółowy harmonogram rozmów znajduję się na tablicy ogłoszeń w szkole i w bursie.

Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w okresie 01.11.2023 – 31.10.2024 realizuje projekt pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”, dofinansowany z Unii Europejskiej. Kwota otrzymanego dofinansowania to 53 536 EUR.

Wśród celów projektu należy wyróżnić:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów ZS Nr 3 w Kutnie poprzez udział w stażu zagranicznym;
 • Zwiększenie kompetencji językowych i interpersonalnych uczniów ZS Nr 3 w Kutnie poprzez udział w zagranicznej mobilności;
 • Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie zarządzania projektami oraz metod i technik organizacji praktyk zagranicznych;
 • Rozwinięcie współpracy zagranicznej oraz europejskiego wymiaru szkoły poprzez organizację zagranicznych mobilności.

Powyższe cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów i uczennic, kształcących się w jednym z kierunków: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik programista oraz technik reklamy.

Mobilność odbędzie się w Czechach w terminie 3-14.06.2024 (+ 2 dni podróży). Za organizację pobytu odpowiedzialny będzie Partner projektu – firma Educare et Labora s.r.o. Przed wyjazdem na mobilność z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas zagranicznych staży kompetencje zostaną potwierdzone przez Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach językowo- pedagogiczno- kulturowych, które pomogą im w przygotowaniu się do mobilności zagranicznej. Podczas zajęć z języka angielskiego uczestnicy nauczą się przede wszystkim słownictwa branżowego związanego z zawodem, w którym się kształcą. Zajęcia kulturowe umożliwią im zapoznanie się z normami kulturowymi panującymi w Czechach, ich historią i tradycją. Uczniowie wezmą również w zajęciach pedagogicznych, które będą miały na celu przygotowanie ich do pobytu na stażu w odmiennych warunkach kulturowych, zapoznanie ich ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w obcym środowisku oraz udoskonalenie umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie w Ostrawie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu. Wszelkich informacji na temat projektu i rekrutacji udziela Pan Piotr Szutoczkin.

ue

REKRUTACJA DO PROJEKTU pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”
realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
(nr projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000132031)

W dniach 6 – 20 grudnia 2023 odbędzie się rekrutacja na mobilność uczniów w ramach projektu pn. „Wszechstronny rozwój w ramach mobilności zagranicznej”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w dwutygodniowych stażach zagranicznych w Czechach w terminie 3.06 – 14.06.2024 (plus 2 dni podróży). Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

Obecna rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic kl. II, III, IV kształcących się na kierunkach: technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik programista i technik reklamy. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w projekcie i wziąć udział w procesie rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji, uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A), a następnie przedłożyć go do uzupełnienia wychowawcy (część B). Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Pana Piotra Szutoczkina lub złożyć w sekretariacie szkoły. W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny. Ostateczny termin złożenia formularzy mija w dn. 20 grudnia 2023 r. Po terminie tym uczniowie i uczennice zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych (część C formularza).

Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć przed wyjazdem w obowiązkowych zajęciach w ramach wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego, a po powrocie również w procesie upowszechniania rezultatów.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy

ue

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Przedsięwzięcie oferuje możliwości  zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wzięcie udziału w  zagranicznych stażach zawodowych.  Jest szansą na odbycie ciekawych podróży, poznanie kultury i tradycji danego kraju, ćwiczenie języków obcych.

Grupa 30 uczennic i uczniów z Zespołu Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, w ramach projektu ,,Zagraniczna mobilność szansą na rozwój”, przez miesiąc – od 4 czerwca do 3 lipca- przebywała  we Włoszech. Reggio Emilia - miasto, w którym się zatrzymali - ma historyczną przeszłość i wiele uroku. To tu w 1797 r. została zaprezentowana trójkolorowa włoska flaga, to tu - w tym samym roku - Józef Wybicki napisał słowa pieśni, która później stała się polskim hymnem narodowym. Nieopodal miejsca zakwaterowania młodzieży znajdowała się pamiątkowa tablica i muzeum przypominające o tych wydarzeniach. Warto podkreślić, że grupa mieszkała   w centrum Starego Miasta, w sąsiedztwie największych zabytków Reggio Emilia -  powstałych w  XIII w.

naglowek erasmus

Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ogłasza rekrutację do projektu „Zagraniczna mobilność szansą na rozwój” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej uczniów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizacje 4 tygodniowych praktyk zagranicznych we włoskich przedsiębiorstwach, w ramach których uczestnicy będą pracować zgodnie z godzinami pracy danej firmy. W weekendy przewidziane są wycieczki turystyczne. Mobilność odbędzie się w terminie 05.06.2022 – 02.07.2022.

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione:

-przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne

-transport do Włoch i z powrotem (miejscowość Reggio Emilia)

-ubezpieczenie

-zakwaterowanie i wyżywienie (obiadokolacje)

-opiekę i mentoring

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I, II i III ( z wyjątkiem klas III THp, III TRp, IIITLp, III TIp, III TEp, które mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2022).

Szczegółowe zasady rekrutacji, regulamin oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 31.01.2022 do 14.02.2022 w  formie elektronicznej na adres e mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

(dokument powinien być zeskanowany z podpisami ręcznymi) lub osobiście w Sali 14 albo sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00                          

Szczegółowych informacji udziela:

Koordynator – Piotr Szutoczkin

 

Regulamin rekrutacji do programu

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Karta oceny (nie drukujemy - tylko do wglądu)