Harmonogram szkoleń

 

naglowek gdp


 

Projekt GOTOWI DO PRACY”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020
Budżet projektu: 1 913 028,00 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 721 725,20 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Technikum kierunku technik organizacji reklamy i technik informatyk w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego  w Kutnie poprzez organizację szkoleń z branży informatycznej kończące się certyfikatami, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej, przeszkolenie 6 nauczycieli m. in. z szkoleń z branży informatycznej, z obsługi zakupionego sprzętu oraz udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

W ramach projektu przewiduje się:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
 • Zaawansowane metody lutowania i naprawa pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA 
 • Ochrona antystatyczna (ESD)
 • AUTOCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany
 • CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe
 1. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz studia podyplomowe:
 • CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2
 • AUTOCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany
 • Studia podyplomowe z Grafiki komputerowej
 • Studia podyplomowe z Realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii
 • Studia podyplomowe z Bezpieczeństwa sieci komputerowych
 1. Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu
 2. Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ 2014-2020