Spis treści

Młodzież w walce z rakiem

14 maja 2009 roku w naszej szkole odbył się finał kampanii społecznej - Rakowi stop!
Projekt został przygotowany przez grupę New Age z kl. IIa LPs pod opieką p. A. Sędkowskiej i p. E. Szymczak. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia uczniowie pozyskali przystępując do programu Life Skills – Trening Umiejętności Społecznych. Celem projektu było kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz podkreślenie ważności profilaktyki nowotworowej, głównie raka piersi i szyjki macicy. W związku z powyższym finał kampanii poprzedziło szereg przygotowań uczniowskich – ankieta przeprowadzona wśród mieszkanek Kutna nt. profilaktyki nowotworowej, lekcje biologii w wykonaniu członków grupy dotyczące zapobiegania rakowi piersi i szyjki macicy, konkurs na najciekawszy plakat promujący profilaktykę nowotworową. Ponadto uczniowie zaprojektowali ulotki, etykiety i przygotowali prezentację multimedialną, która była rodzajowym kompendium wiedzy nt. nowotworów. Finał kampanii poprowadziły uczennice - Maria Jaśkiewicz i Klaudia Włodarczyk 
Spotkanie uświetniły swoją obecnością p. dyr. Henryka Engel, panie prelegentki – przedstawicielka kutnowskich amazonek, położna oraz konsultantka firmy Avon, które poszerzyły naszą wiedzę nt. nowotworu piersi i szyjki macicy oraz skutecznie podkreśliły ważność badań profilaktycznych. Na nasze zaproszenie odpowiedziały również inne szkoły ponadgimnazjalne – I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, które chętnie i licznie przybyły na spotkanie. Uczestnicy mieli okazję wykazać się inwencją i pomysłowością w trakcie tworzenia najbardziej sugestywnego apelu skierowanego do mieszkanek Kutna podkreślającego temat profilaktyki nowotworowej. Najlepsi okazali się uczniowie z I LO w Kutnie , w nagrodę otrzymali kosz pełen owoców. 
Po wysłuchaniu przemówień gości, obejrzeniu prezentacji przygotowanej przez uczniów i owocowym poczęstunku wszyscy wzięli udział w przemarszu ulicami Kutna. Młodzież była wyposażona w transparenty, różowe balony, etykiety, ulotki. Po dotarciu na Plac Piłsudskiego 
uczniowie podpisali zwycięski apel i rozdali przechodniom balony i ulotki informacyjne, które mamy nadzieję zapoczątkują nowy, odważny oraz świadomy wiek w walce z rakiem.Agnieszka Sędkowska