Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Przedsięwzięcie oferuje możliwości  zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wzięcie udziału w  zagranicznych stażach zawodowych.  Jest szansą na odbycie ciekawych podróży, poznanie kultury i tradycji danego kraju, ćwiczenie języków obcych.

Grupa 30 uczennic i uczniów z Zespołu Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, w ramach projektu ,,Zagraniczna mobilność szansą na rozwój”, przez miesiąc – od 4 czerwca do 3 lipca- przebywała  we Włoszech. Reggio Emilia - miasto, w którym się zatrzymali - ma historyczną przeszłość i wiele uroku. To tu w 1797 r. została zaprezentowana trójkolorowa włoska flaga, to tu - w tym samym roku - Józef Wybicki napisał słowa pieśni, która później stała się polskim hymnem narodowym. Nieopodal miejsca zakwaterowania młodzieży znajdowała się pamiątkowa tablica i muzeum przypominające o tych wydarzeniach. Warto podkreślić, że grupa mieszkała   w centrum Starego Miasta, w sąsiedztwie największych zabytków Reggio Emilia -  powstałych w  XIII w.

Uczennice i uczniowie przez pięć dni w tygodniu odbywali staż zawodowy w firmach, księgarni i sklepach. Włoscy pracodawcy chętnie dzielili się z polską młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Czas wolny spędzano zwiedzając miasto, poznając jego kulturowy dorobek. Młodzież wzięła również udział  w wycieczkach  do Wenecji i  Mediolanu.

Miesięczny pobyt  we Włoszech pozwolił grupie uczniów Grabskiego zobaczyć niezwykłe miejsca, poznać ciekawych ludzi i ich styl życia oraz pracy, a także zdobyć nowe doświadczenie.

Idei programu  i jego promocji wśród uczniów  patronował pan dyrektor Wojciech Banasiak, doceniający szansę, jaką dają młodzieży wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach przedsięwzięcia Erasmus+.  Pani wicedyrektor Iwona Smolińska, pani Luiza Collins  oraz pan Piotr Szutoczkin opracowali obiektywne kryteria i - stosując je - przeprowadzili  procedurę rekrutacji uczestników projektu. Podczas pobytu   we Włoszech opiekę nad młodzieżą sprawowały:  przez pierwsze dwa tygodnie - pani Agnieszka Fuz  i pani Dorota Chojnacka,   a przez kolejnych  czternaście dni- pani Agata Krzyżyńska i pani Luiza Collins. Koordynatorem projektu był pan Piotr Szutoczkin - główny organizator i wykonawca wszelkich działań związanych  z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia.