Jak udowodniły badania naukowe, głośne czytanie ma pozytywny wpływ na kształtowanie intelektu, psychiki i osobowości dziecka. Pozwala poznawać świat, poszerza krąg doświadczeń i wyobraźni, umożliwia rozwój uczuć wyższych. Uczy odróżniać prawdę od kłamstwa i wyzbywać się egoizmu, uwrażliwia na cierpienia innych, rozwija empatię.

Dziecko słuchając współuczestniczy w odbiorze tekstu. Rozwija własne kompetencje językowe – wzbogaca leksykę, uczy się poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształtuje mowę ekspresyjną. To tylko niektóre z zalet czytania książek dzieciom.

W dobie wzmożonej dominacji audiowizualnych środków przekazu w przestrzeni publicznej i prywatnej, charakteryzujących się dużą powierzchownością i chaotycznością przekazu coraz mniej znaczących treści, wskazane jest podejmowanie wszelkich działań propagujących czytelnictwo literatury pięknej, której niekwestionowanych zalet nie miejsce tu przedstawiać.

14 kwietnia przedszkole Integracyjne „Jarzębinka” w Kutnie odwiedzili uczniowie klasy III TOR: Agnieszka Mielczarek, Karolina Kacprzak i Adam Jardzioch; 21 kwietnia uczniowie klasy II TOR: Klaudia Szymczak. Karina Piłacik, Krzysztof Olczyk. Zainteresowanie dzieci, jak widać na załączonych zdjęciach, było duże.

Akcję zorganizowali: p. Robert Wilczyński, p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i p. Katarzyna Kopańska-Zimna.