Zapraszamy i zachęcamy do udział w "Europejskim Dniu Języków Obcych 2023".

Koordynatorami Dnia Języków Obcych jest pani Małgorzata Kopacz wraz z nauczycielami jezyków obcych.

komunikat

1 września 2023 r. przedstawiciele społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie pod opieką p. Dariusza Lewińskiego oraz p. Jacka Gałki uczestniczyli w uroczystych obchodach 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Data ta upamiętnia wrzesień 1939 roku, kiedy to hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, co zapoczątkowało najkrwawszy w dziejach konflikt zbrojny. 

Na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie oraz w parku Wiosny Ludów przy Pomniku Bohaterów Bitwy nad Bzurą uczczono pamięć bohaterów wojennych, którzy poświęcili swoje życie w obronie wolności kraju. W obu uroczystościach naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz delegacja uczniów.

4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dobiegła końca wakacyjna przerwa, nadszedł czas mobilizacji  do pracy i systematyczności. Uroczystość szkolną zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: pani Agnieszka Badziak – starszy  wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Kutnie oraz pani Katarzyna Kłeczek - dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie. Obecna była także przedstawicielka Rady Rodziców p. Agnieszka Zajączkowska.  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  - Julia Pawłowska szczególnie ciepło powitała nową dyrektor szkoły p. Iwonę Smolińską. 

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła „że nasza szkoła wyróżnia się na mapie oświatowej powiatu kutnowskiego. Uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne na wysokim poziomie. Z powodzeniem biorą udział w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach. Od lat jesteśmy nagradzani tarczą jakości w rankingu czasopisma „Perspektywy”, a co za tym idzie znajdujemy się  w czołówce techników z  województwa łódzkiego i Polski. Za sukcesami kryje się praca uczniów i nauczycieli. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć.”  

kiermasz podrecznikow

rozpoczecie

zatrudniamy kadry

booksWykaz podręczników dla klas pierwszych