powodzenia matury2024

certyfikat strzelectwo

W piątek 27 kwietnia 2024 r. odbyła się niezwykle wzruszająca uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów klas piątych. W wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej tegoroczni maturzyści złożyli ślubowanie, przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom i zatańczyli poloneza. W ten sposób pożegnali się i zamknęli pewien etap swojego życia. Podsumowania go dokonała Pani dyrektor Iwona Smolińska, która życzyła absolwentom, by nie bali się marzyć i realizowali swoje pasje i pragnienia, ponieważ „Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”. Część z nich z pewnością urzeczywistniła się już w szkole w postaci wielu sukcesów. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, wykazali się wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach, uczestniczyli w olimpiadach i konkursach, zajmując wysokie miejsca i odnosili sukcesy sportowe, w ten sposób zapisując się na zawsze w historii szkoły z rąk pań dyrektor Iwony Smolińskiej i Anny Pedy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Na szczególne uznanie zasłużyła Paulina Kuźnicka, której przyznano pamiątkowy medal „Primus inter pares”. 

zakonczenie maturzysci

Życzenia, podziękowania i gratulacje popłynęły pod adresem absolwentów również ze strony wychowawców (p. Anny Janiak, p. Marii Pływacz, P. Ewy Kowalskiej, P. Agnieszki Smolarczyk i p. Dariusza Lewińskiego)  oraz rodziców, w imieniu których głos zabrała Pani Olga Kucharczyk. Natomiast uczniowie, dziękując rodzicom i nauczycielom, życzyli sobie, by umieli wykorzystać wszystko, z czego są dumni, co jest dla nich ważne, aby potrafili, jak pisał Mark Twain: Odwiązać liny, opuścić bezpieczną przystań. Złapać w żagle pomyślne wiatry. Podróżować. Śnić. Odkrywać. Nastrój uroczystości wyraził muzycznie chór szkolny, który przygotował na tę szczególną okoliczność m.in. przebój sprzed lat „Idź swoją drogą”.

 

Tradycyjnie w ostatni piątek kwietnia społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie obchodzi Święto Szkoły. W tym roku jest to już XIX edycja pięknej uroczystości, której hasło przewodnie brzmiało „Złoty Grabski”.  100 lat temu, 28 kwietnia 1924 roku, premier i minister skarbu Władysław Grabski dokonał reformy walutowej. Narodowy Bank Polski po latach zaborów rozpoczął działalność i wyemitował polskiego złotego, który stał się symbolem niepodległości kraju.  Od 2004 roku ten wielki ekonomista patronuje naszej szkole, a  kultywowane przez niego wartości na trwałe wpisały się w proces wychowawczy i dydaktyczny placówki. 

xix swieto szkoly

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście , przyjaciele szkoły:

  • p. Marek Korytowski – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie
  • p. Justyna Wiśniewska – prezes zarządu Wiśniewscy Sp. z o.o.
  • p. Julia Gajewska – przewodnicząca Rady Rodziców 
  • p. Janusz Osowski – wiceprzewodniczący Rady Rodziców 
  • p. Marcin Mazur- członek Rady Rodziców

Pani dyrektor Iwona Smolińska podkreśliła w swoim wystąpieniu zasługi naszego patrona, ze szczególnym uwzględnieniem 100. rocznicy wprowadzenia reformy walutowej Grabskiego oraz powstania polskiej złotówki. Nadmieniła, że dzień ten jednoczy ludzi sobie bliskich i życzliwych, buduje poczucie wspólnoty, pozwala poznać historię  oraz jest doskonałą okazją do podzielenia się sukcesami uczniów i nauczycieli. „Każde Święto Szkoły wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość”. 

25 kwietnia uczniowie klas Technikum Ochrony Środowiska oraz Grafiki i Poligrafii Cyfrowej uczestniczyli w wycieczce do Arboretum Roślin w Rogowie. Arboretum (łac. arbor- drzewo) to miejsce,  w którym kolekcjonuje się drzewa i krzewy w celach naukowych i dydaktycznych. Kolekcja w Rogowie należy do najbogatszych i najciekawszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Młodzież miała okazję zapoznać  się z gatunkami  roślin drzewiastych oraz dzikich i ginących. Następnie uczniowie wzięli udział  w lekcji w Muzeum Lasu i Drewna, znajdującego się przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,  podczas której aktywnie zwiedzali muzeum szukając odpowiedzi na pytania testowe. Wiosenna aura była dodatkowym atutem wycieczki, a wyjazd niezapomnianą lekcją przyrody. 

Galeria zdjęć - wycieczka do rogowa

22 kwietnia obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem było promowanie postaw ekologicznych wśród społeczności uczniowskiej.

W ramach obchodów tego święta uczniowie wykonali plakaty i prezentacje multimedialne związane z tematyką ochrony i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Na holu przygotowana została również wystawa zakładek do książek  wykonanych  z materiałów wtórnych, a na nich widniały  hasła ekologiczne.

photo fb

 

W tym dniu uczniowie klasy III technikum ochrony środowiska oraz  grafiki i poligrafii cyfrowej wzięli udział w akcji  „Sprzątamy dla Polski” i porządkowali  teren Parku Traugutta.

Koordynatorkami  akcji  były p. R.Kubicka i p. J.Maruszewska 

W środę 17 kwietnia mury naszej szkoły odwiedziło wielu gości. Tegoroczni ósmoklasiści oraz ich rodzice mieli możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły, zwiedzenia budynku oraz poznania nas bliżej. Kandydaci do klas pierwszych oraz ich rodzice obejrzeli prezentację kierunków kształcenia oferowanych przez szkołę, a także mieli możliwość rozmowy z gronem pedagogicznym oraz uczniami. Młodzież chętnie uczestniczyła w konkursach, pokazach i warsztatach przygotowanych w danym klasopracowniach. 
 
drzwi otwarte
 
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym naszą szkołę, a tych którzy nie mogli być obecni zapraszamy na kolejne Drzwi Otwarte, które odbędą się już 17 maja w godzinach 15:00 - 18:00. Do zobaczenia!

5 kwietnia klasy II TR i II ATL uczestniczyły w wycieczce do Poznania na targi motoryzacyjne. Uczniowie zwiedzili liczne stoiska prezentujące najnowsze modele samochodów, motocykli oraz innych pojazdów. Podczas targów mieli także okazję obejrzeć pokaz driftu oraz uczestniczyć w prezentacjach i warsztatach prowadzonych przez organizatorów i wystawców. Wycieczka, poza możliwością zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie motoryzacji, była też okazją do poznania narzędzi promocji marki w ramach reklamy wystawienniczej. 

targi poznan

Opiekę sprawowały: p. Justyna Chrzanowska, p. Agnieszka Drapińska, p. Agnieszka Fuz, p. Anna Wasielewska i p. Marta Bednarek