12 października uczniowie klas II TI, III TH i III TE uczestniczyli w spektaklu ilustrującym życie i osiągnięcia artystyczne Adama Mickiewicza oraz w warsztatach teatralnych, dzięki którym mogli poznać tajniki pracy aktora. Młodzież poprowadzona została "drogą", którą przebył nasz wybitny romantyczny poeta: od rodzinnego Zaosia koło Nowogródka, poprzez Wilno, Odessę, podróż po Europie po Paryż, gdzie osiadł po klęsce powstania listopadowego. Warszawski artysta, pan Edmund Skubik, zobrazował ważne dla Mickiewicza wydarzenia odpowiednio dobranymi tekstami poetyckimi. Dzięki temu biografia autora "Pana Tadeusza" zyskała szczególną głębię. Uczniowie mogli zrozumieć, jak często życie splata się z literaturą.

W drugiej części spotkania wszyscy obecni w sali CTMiT stali się odkrywcami talentów. Okazało się, że wielkie zdolności aktorskie posiadają: Daria Kłosowska, Kamila Stefańska  i Szymon Pawlak z kl. III TE oraz Mateusz Kubikowski i Michał Żydowo z kl. II TI. Nie tylko wspaniale wywiązali się z powierzonych im zadań, ale też wykazali pomysłowością i humorem.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Maria Pływacz, Agnieszka Smolarczyk i Anna Janiak.