Po okresie pandemii uczniowie powoli wdrażają się w życie szkoły, a nauczyciele starają się im to ułatwić, zwracając szczególną uwagę na proces integracji w zespołach klasowych. Ciekawą formą odbudowania więzi między uczniami jest Festiwal gier historycznych odbywający się w naszej szkole od wtorku do piątku (15.06-18.06). Uczniowie klas : I TE, ITH, I TL, I TR, I TGR/TOŚ, II TLp, II TR g ,III ATL, III BTL /TH i III TE/TOŚ bawili się i rywalizowali przy planszach takich gier edukacyjnych jak: „Znaj Znak-Pamięć”, „Znaj Znak”, „303”, „Reglamentacja” czy „Kolejka”. Zostały one przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

W lekkiej, a jednocześnie pouczającej formie, młodzież miała okazję zapoznać się z wydarzeniami i postaciami związanymi z historią Polski w XX wieku. Mogli także poznać realia życia w okresie Polski Ludowej, które znają już tylko z opowiadań rodziców i dziadków. Szczególne podziękowania kierujemy do Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, które udostępniło gry edukacyjne naszej szkole.
Pomysłodawcą i opiekunem Festiwalu gier historycznych jest Piotr Bielicki.