17 czerwca br. w szkolnej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ,,Pora na lekturę". Tym razem, w związku ze zbliżającym się latem, zinterpretowaliśmy wiersz pt. ,,Wysokie drzewa” Leopolda Staffa. 

Zajęcia polegają na omawianiu twórczości wybranego pisarza w nawiązaniu do okoliczności powstania jego  utworów lub w kontekście ważnych wydarzeń z życia artysty. 

Po przybliżeniu biografii poety i umiejscowieniu go w kontekście odczytany został tytułowy wiersz z tomu „Wysokie drzewa” (1932) a następnie p. Robert Wilczyński podjął próbę jego interpretacji, wspólnie z uczestnikami spotkania - uczniami klas III TI, TE i TOŚ.

Na zakończenie uczniowie mieli okazję usłyszeć oryginalne nagranie głosu poety recytującego swoje wiersze (z płyty „Głosy poetów”) oraz obejrzeć wystawę pierwodruków książkowych tomików poetyckich Leopolda Staffa.

Zajęcia zostały przygotowane przez p. Dorotę Chojnacką p. Agnieszkę Sędkowską, i p. Roberta Wilczyńskiego.