25 maja w Łodzi odbył się wojewódzki finał  XXV Przeglądu Twórczości  Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Konkurs  organizowany jest w trzech kategoriach: literackiej (proza i poezja), plastycznej i fotograficznej, a odbywa się z inicjatywy Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem przedsięwzięcia jest budzenie i rozwijanie pasji artystycznych uczniów technikum. Nadesłane teksty, obrazy i rysunki oraz zdjęcia  oceniane są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, artystów i muzealników.

Patronat nad wydarzeniem od wielu lat sprawują: Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Przedstawiciele tych instytucji znaleźli się wśród zaproszonych gości ,obok członków jury i oczywiście laureatów oraz ich nauczycieli.

Paulina Matczak – uczennica  Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie- zajęła I miejsce w konkursie literackim. Jej dwa wiersze - ,,Myśli” i ,,Miłość”- zostały docenione  przez jury, a organizatorzy włączyli jeden z nich do  programu artystycznego, w którym uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych recytowali nagrodzone utwory.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała przewodnicząca jury pani dr hab. Małgorzata Gajak- Toczek, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, która zwracając się do uczestników wskazała na związki życia ze sztuką.

Następnie  laureaci mogli zwiedzić wystawę składającą się z nagrodzonych prac plastycznych i fotograficznych.

Zwycięstwo w XXV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych w Łodzi potwierdza talent Pauliny Matczak, która była już wyróżniona w ogólnopolskim konkursie poetyckim. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Przeglądzie od kilkunastu lat i  wcześniej zapisali się w jego historii jako zdobywcy licznych nagród ( dwa razy I miejsce w konkursie literackim w kategorii poezja i raz  wyróżnienie, aż czterokrotnie  II miejsce w kategorii proza, raz III  i raz  wyróżnienie; III miejsce w konkursie plastycznym i trzy wyróżnienia - dwa razy wyróżniona praca naszej uczennicy promowała katalog konkursu; II miejsce i  wyróżnienie w konkursie fotograficznym).  Uzyskanie takiego wyniku nie  było prostym zadaniem, bo na turniej napływają setki prac. Warto dodać, że w tym roku obok Pauliny  szkołę reprezentowały:  Anna Maria Solarska z kl. IV TOŚ, która wzięła udział w konkursie fotograficznym i literackim oraz Natalia Neugebauer z kl. IV TE – autorka pracy plastycznej. Uczennice przygotowywały p. Dorota Chojnacka i p. Monika Kowalska, która w naszej placówce koordynowała poprzednie edycje tego przedsięwzięcia.