Przedstawiciele Zespołu szkół Nr 3 im. W. Grabskiego wzięli udział w powiatowych obchodach 160. rocznicy powstania styczniowego. Trzeba pamiętać, że Kutno odegrało ważną rolę podczas tego zrywu narodowego. Mieszkańcy naszego miasta licznie brali udział w działaniach powstańczych, często płacąc za swoje zaangażowanie najwyższą cenę – zesłania, a nawet śmierci. O tym, jak ważne było to miejsce na mapie działań zbrojnych świadczy fakt, że w styczniu i lutym 1863 r. przebywali w Kutnie członkowie Tymczasowego Rządu Narodowego, a w okolicy powstawały i działały liczne oddziały powstańcze.

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Głogowcu. Uczestniczyli w niej posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz powiatowych i licznych organizacji pozarządowych. Naszą szkołę reprezentowali pan dyrektor Wojciech Banasiak oraz poczet sztandarowy wraz  z opiekunem p. wicedyrektorem Dariuszem Lewińskim. Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych.
Swoje umiejętności zaprezentowali między innymi szkoli chórzyści pod kierunkiem p. Agnieszki Fuz i p. Jacka Gałki. Akompaniował im natomiast niezrównany Maciej Domagała z klasy I TP.
Wyrazem hołdu dla powstańców i idei niepodległej ojczyzny były kwiaty złożone przez młodzież na mogile nieznanych powstańców styczniowych.