We wtorek, 7 lutego, po pandemicznej przerwie, cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej na apelu podsumowującym I półrocze roku 2022/2023.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak zapoznał uczniów i nauczycieli z danymi dotyczącymi wyników w nauce i frekwencją. Okazało się, że aż 24 uczniów może się poszczycić średnią powyżej 4,75.

Najwyższą średnią ocen uzyskali:

 • Natalia Chmielecka z klasy IV TEg – 5,36
 • Aleksander Antonkiewicz z II TP oraz Jakub Zachmac z II TL – 5,20
 • Paulina Kuźmicka z IV TEp – 5,20
 • Cyprian Bilski z kl. IV TIg  - 5,00
 • Maciej Domagała z kl. I TP - 5,00
 • Kacper Kamiński z kl. IV TLp - 5,00
 • Eryk Klepaczka z kl. IV TIg - 5,00
 • Tatiana Śliwińska z kl. IV TEp - 5,00
 • Julia Zalewska z kl. IV TRp - 5,00
 • Jakub Pietrzak z kl. III TOŚ - 4,94
 • Karolina Sobolewska z kl. IV TEg - 4,91
 • Michalina Sobolewska z kl. II TE - 4,84
 • Oliwia Królak - z kl. III TL - 4,82
 • Julia Kurowska  z kl. IV TLg - 4,82
 • Katarzyna Marciniak z kl. IV TLg - 4,82
 • Nina Paszczyk z kl. IV TLg - 4,82
 • Patrycja Stępniak z kl. IV TEg - 4,82
 • Izabella Granosikz kl. IV TEp - 4,80
 • Klaudia Granosik z kl. II TE - 4,79
 • Julia Pawłowska z kl. III TE - 4,79
 • Daria Wronkowska z kl. II TE - 4,79
 • Aleksandra Morawska z kl. IV TRp - 4,76

Najlepsze klasy pod kątem średniej ocen:

 • kl. III TE - 4,06 - wych. p.A.Wasielewska 
 • kl. IV THp - 4,05 - wych. p.M.Pływacz
 • kl. III TR - 3,98 - wych. p.A.Szymańska

Najwyższą frekwencją wykazały się klasy:

 • kl. I B TL - 92,09% wych. p.J.Maruszewska
 • kl. I TE - 91,51% wych. p.D.Chojnacka
 • kl. I A TL - 89,98% wych. p.A.Drapińska

Pan dyrektor podkreślił, że młodzież chętnie bierze udział w licznych olimpiadach i konkursach, uzyskując bardzo wysokie wyniki na różnych szczeblach – krajowym, regionalnym, miejskim.

Sukcesem jest także realizacja wielu projektów, np. „Gotowi na zmiany”, Erasmus +, „Nasze ekologiczne pracownie”. Ich wymierne efekty to: doposażenie pracowni, praktyki zagraniczne, zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności. 

Na uwagę zasługują: współpraca z Mazowiecką Uczelnią Publiczną w Płocku, realizacja projektu edukacyjnego „Akademia Ekonomii Praktycznej”, spotkania dotyczące hazardu z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej, z przedstawicielami Policji oraz w ramach doradztwa zawodowego – z przedsiębiorcami. Szkolna baza dydaktyczna wzbogaciła się o wielofunkcyjne boisko.

Na zakończenie pan dyrektor Wojciech Banasiak podziękował uczniom tegorocznych klas maturalnych oraz ich wychowawcom za tegoroczny  bal studniówkowy. Wyraził nadzieję, że będzie on niezapomnianym wspomnieniem dla jego uczestników. 

Uczniów klas niższych, a także czwartoklasistów zdających egzamin maturalnych zachęcił do jeszcze bardziej efektywnej pracy.