Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.


Wyjątkowa uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów dla 370 najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych odbyła się w Łodzi. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice naszej szkoły - Natalia  Chmielecka  z klasy IV Te g  oraz Paulina Kuźnica z klasy IV TE p . Listy gratulacyjne otrzymały z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty p. Waldemara Flajszera oraz Wojewody Łódzkiego p. Tobiasza Bocheńskiego.
Dziewczęta dzięki ciężkiej pracy, wysiłkowi i zaangażowaniu w naukę osiągnęły sukces.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. Dziękujemy także rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, którzy je wspierali w drodze na edukacyjny szczyt.